سرای دانش

فواید نماز جماعت

برگزاری نماز جماعت در دبیرستان سرای دانش فلسطین

فواید نماز جماعت
 
حضور در نماز جماعت، خاص یک منطقه نیست. انسان در هر جا که باشد، خوب است به فکر نماز جماعت و حضور در آن و تشویق دیگران باشد.
رسول خدا(ص)در باره اهمیت جماعت، فرمود: «صلاة الرجل فی جماعة خیر من صلاته فی بیته اربعین سنة. قیل: یا رسول الله!صلاة یوم؟فقال(ص): صلاة واحدة »  یک نماز با جماعت، بهتر از چهل سال نماز فرادی در خانه است. پرسیدند: آیا فقط یک روز نماز؟ فرمود: بلکه یک نماز. و می فرمود: صف های نماز جماعت، همانند صف های فرشتگان درآسمان چهارم است. اولین نماز جماعتی هم که بر پا شد، به امامت رسول خدا و شرکت حضرت علی (علیه السلام) و جعفر طیار(برادر حضرت علی(علیه السلام)) بود. همین که ابوطالب، فرزندش علی(علیه السلام) را دید که به پیامبر اقتدا کرده، به فرزند دیگرش جعفر گفت: تو نیز به پیامبر اکرم اقتدا کن و این جماعت دو سه نفری، پس از نزول آیه «فاصدع بما تؤمر» بود، که فرمان به علنی ساختن دعوت و تبلیغ می داد. 
فواید نماز جماعت
● آثار نماز جماعت
بر پایی فریضه های دینی به صورت دسته جمعتی، غیر از پاداش های فراوانی که یاد شد، در زندگی فردی و اجتماعی امت مسلمان نیز، آثارمثبت و فراوانی دارد که به برخی اشاره می شود:
۱) آثار معنوی
بزرگترین اثر معنوی نماز جماعت، همان پاداش های الهی است که گفته شد. روایت است که شبی، علی علیه السلام تا سحر به عبادت مشغول بودند. چون صبح شد، نماز صبح را به تنهائی خواندند و استراحت کردند.
رسول خدا(ص)که آنحضرت را در جماعت صبح ندید، به خانه اورفت. حضرت فاطمه(ع)از شب زنده داری علی(ع)و عذر او از نیامدن به مسجد سخن گفت. پیامبر فرمود: پاداشی که بخاطر شرکت نکردن در نماز جماعت صبح، از دست علی(ع) رفت، بیش از پاداش عبادت تمام شب است.  رسول خدا(ص)فرموده است: لان اصلی الصبح فی جماعة احب الی من ان اصلی لیلتی حتی اصبح اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم، در نظرم محبوب تر ازعبادت و شب زنده داری تا صبح است.
بخاطر همین فضیلت و پاداش هاست که اگر تعداد نمازگزاران از ده نفر بیشتر شود، اگر تمام آسمان ها کاغذ، و دریاها مرکب و درخت ها قلم شودو فرشتگان بنویسند، پاداش یک رکعت آنرا نمی توانند بنویسند و نماز جماعت با تاخیر، بهتر از نماز فرادی در اول وقت است. 
- آمرزش گناهان:یکی از مواردی که سبب مغفرت وآمرزش گناهان میشود,شرکت مداوم درنماز جماعت ومحافظت از آن است. درحدیثی از امام باقر( علیه السلام )چنین میخوانیم:سه چیز است که موجب کفاره وآمرزش گناهان میشود:۱. وضوی کامل در هوای سرد۲. درشب وروز برای نماز ها قدم برداشتن۳. محافظت ومداومت بر نمازهای جماعت. درحدیثی رسول الله صلی الله علیه وآله میفرمایند:کسی که در نماز جماعت با ایمان وقصد پاک وخشنودی خدا داخل شود,اعمال خود را از سر گیرد(یعنی گناهانش بخشیده میشود)
رسول اکرم(صلی الله علیه وآله):کسی که بسوی مسجد گام بر میدارد وتا هنگامی که به خانه اش بر میگردد خداوند ۱۰ گناه از نامه عملش پاک میکند.
- انتظار نماز جماعت وکفاره گناهان: چه اسرار وآثاری در نماز جماعت است که رفتن به آن انتظار آن وبرگشتن از آن وخواندن نماز جماعت موجب بخشش گناهان است؟درحدیثی از ابی الحسن (علیه السلام) داریم: انتظار نماز جماعت از جماعتی تا جماعتی دیگر کفاره گناهان است.
- سبب محو گناه: در حدیثی دیگراز ایشان داریم: آگاه باشید هرکس به طرف مسجد برای اقامه نماز جماعت حرکت کند برای هر قدم هفتاد هزار گناه وسیئه از او محو میشود.!
- نجات از دورویی ونفاق: نفاق ودورویی این است که انسان حال وظاهر خود را طوری به دیگران نشان دهد که باطن قلب وسیره اش جز آن است واین یکی از بیماری های روح وروان است.وقرآن مجید به شدت از نفاق نهی کرده وجایگاه منافقان را در آتش جهنم قرار داده است.رسول اکرم (صلی الله علیه وآل) می فرمایند:کسی که در دنیا دو رو باشد در قیامت با دوصورت آتشین محشور میشود وبرای درمان وعلاج این خطیئه بزرگ ونقص آشکار راههایی وجود دارد که یکی از راههای آن شرکت مداوم درنماز جماعت است که دل وجان آدم راصفا میبخشد و روح اخلاص در وجودش پدیدار میشود.
-هفتاد هزار حسنه؛ رسول اکرم (صلی الله علیه وآله):آگاه باشید هر کس برای اقامه نماز جماعت به سوی مسجد گام بردارد برای هر قدمش هفتاد هزار حسنه منظور میشود.
- سبب دعای خیر فرشتگان: در حدیثی از امام صادق( علیه السلام) داریم: هیچ بنده ای از شیعیان ما به نماز نمی ایستد مگر اینکه به شمار مخالفینش فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند وبرای او دعای خیر میکنند تا ازنماز فارغ شود. در حدیثی دیگر از امام صادق (علیه السلام) داریم: همانا خداوند وفرشتگانش بر کسانی که صف اول نماز جماعت را به هم میپیوندند درود میفرستد.رسول اکرم (صلی الله علیه وآله): وقتی شما از خانه خارج میشوید باطهارت باشید وشرکت در جماعت مسلمین بکنید وانتظار نماز باشید دراین صورت ملائکه برای شما دعا میکنند, خدارا اورا بیامرز خدایا بر او رحم کن.
- سبب نزدیکی به خداوند؛ یکی دیگر از آثار نماز جماعت اینست که هرچقدر درنماز جماعت شرکت کنید درجه تان بالاتر میرود وبه خدا نزدیکتر میشوید .همانطور که خود نماز موجب قرب الهی است شرکت در نماز هم موجب قرب است ودرروایات وارد شده که نماز گزاران محبوب خداوندند.در حدیثی از امام کاظم (علیه السلام) داریم هرکس یک قدم به سوی نماز جماعت بردارد یک درجه به خدا نزدیکتر میشود.
فواید نماز جماعت
- استجابت دعا؛ خدا درقرآن وعده استجابت داده و فرموده مرابخوانید تا استجابت کنم.رسول اکرم (صلی الله علیه وآله):همانا خداوند از بنده اش زمانی که به نماز جماعت مشغول است وسپس از او حاجتی بخواهد که بر آورده نشود حیا میکند تا اینکه ان را اجابت کند.
- مایه رحمت: رسول اکرم (صلی الله علیه وآله): جماعت مایه رحمت و وتفرقه موجب رنج وعذاب است
۲) آثار اجتماعی
نماز جماعت، مقدمه وحدت صفوف و نزدیکی دلها و تقویت کننده روح اخوت است. نوعی حضور و غیاب بی تشریفات، و بهترین راه شناسائی افراداست.
نماز جماعت، بهترین، بیشترین، پاکترین و کم خرج ترین اجتماعات دنیاست و نوعی دید و بازدید مجانی و آگاهی از مشکلات و نیازهای یکدیگر و زمینه ساز تعاون اجتماعی بین آحاد مسلمین است.
۳) آثار سیاسی
نماز جماعت، نشان دهنده قدرت مسلمین و الفت دلها و انسجام صفوف است. تفرقه ها را می زداید، بیم در دل دشمنان می افکند، منافقان را مایوس می سازد، خار چشم بدخواهان است.
نماز جماعت، نمایش حضور در صحنه و پیوند«امام »و«امت » است.
۴)آثار اخلاقی، تربیتی
در نماز جماعت، افراد در یک صف قرار می گیرند و امتیازات موهوم صنفی، نژادی، زبانی، مالی و. . . کنار می رود و صفا و صمیمیت و نوعدوستی در دلها زنده می شود و مؤمنان، با دیدار یکدیگر در صف عبادت، احساس دلگرمی و قدرت و امید می کنند.
نماز جماعت، عامل نظم و انضباط، صف بندی و وقت شناسی است. روحیه فردگرایی و انزوا و گوشه گیری را از بین می برد و نوعی مبارزه با غرور و خودخواهی را در بر دارد.
نماز جماعت، «وحدت »در گفتار، جهت، هدف و امام را می آموزد و از آنجا که باید پرهیزکارترین و لایق ترین اشخاص، به امامت نمازبایستد، نوعی آموزش و الهام دهنده علم و تقوا و عدالت است.
نماز جماعت، کینه ها و کدورت ها و سوء ظن ها را از میان می برد و سطح دانش و عبودیت و خضوع را در جامعه اهل نماز، افزایش می دهد.
به خاطر اینهمه آثار است که به نماز جماعت، آنهمه توصیه شده است. حتی نابینایی وقتی از حضور پیامبر، اجازه خواست که به مسجد نیاید، آنحضرت فرمود: از خانه تا مسجد، ریسمانی ببندد و به کمک آن، خود را به نماز جماعت برساند. و نیز، نابینایانی که اجازه ترک شرکت در نماز خواستند، رسول خدا(ص)اجازه نفرمود. از طرف دیگر، برخورد شدید نسبت به کسانی که به نماز جماعت اهمیت نمی دهند، نشان دیگری بر اهمیت و سازندگی آن است. در حدیث است که به چنان کسان، همسر ندهید و معرف آنان نشوید. 
 
در بیان فضیلت نماز جماعت حدیث و روایت از ائمه اطهار بسیار است ، در جامعه اسلامی اقامه نماز جماعت از اهمیت بالایی برخوردار است . بنابراین در مدارس نیز که نمونه ی کوچکی از جامعه هستند برگزاری نماز جماعت بسیار پرفضیلت است. در دبیرستان سرای دانش فلسطین نماز ظهر و عصر بصورت جماعت برای دانش آموزان برگزار می گردد.
در ادامه عکس های نماز جماعت دبیرستان فلسطین که در نمازخانه مدرسه هرروز برگزار می گردد را مشاهده خواهید کرد.
فواید نماز جماعت
 
media-object

سیدحسین امیرحسینی

معنویت نماز باعث برکت و پیشرفت کار مدارس خواهد بود .

media-object

حسن ستاری

برگزاری نماز جماعت یکی از ارکان امور تربیتی هر مدرسه است.امیدوارم تمامی مدارس سرای دانش بتوانند در این امور فعالیت خوبی داشته باشند.