سرای دانش

برگزاری امتحان هماهنگ ریاضی مجموعه مدارس سرای دانش

امتحان ریاضی میان ترم نوبت دوم مجموعه مدارس سرای دانش به صورت هماهنگ برگزار شد.

تقریبا یک هفته از امتحانات میان ترم نوبت دوم دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت می گذرد و امروز شنبه مورخ 24 فروردین 98 امتحان درس ریاضی بین دانش آموزان تمام مقاطع مجموعه مدارس سرای دانش برگزار شد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده و طبق بودجه بندی اعلام شده از طرف ستاد مدارس سرای دانش امتحان ریاضی دانش آموزان کلیه مقاطع به صورت هماهنگ برگزار شد.

برگزاری این امتحان هماهنگ و اعلام نتایج آن می تواند به عنوان گزینه ای جهت هماهنگ سازی هر چه بهتر مدارس و رفع اشکالات احتمالی باشد و برگزاری چنین امتحاناتی می تواند اعتماد به نفس دانش آموزان را جهت امتحاناتی مانند نهایی پایه نهم بهبود و افزایش بخشد.

لازم به ذکر است که امتحان راس ساعت 7:30 در سالن اجتماعات مدرسه و با نظارت نماینده ستاد مدارس سرای دانش برگزار شد.

با آرزوی موفقیت برای تمام دانش آموزان

برگزاری امتحان هماهنگ ریاضی مجموعه مدارس سرای دانش
 
برگزاری امتحان هماهنگ ریاضی مجموعه مدارس سرای دانش
media-object

حسن ستاری

این ابتکار عمل از جمله موارد وجه تمایز ویژگی های مجموعه مدارس سرای دانش با دیگر مدارس می باشد.