سرای دانش

آموزش نشانه " غ"

تدریس خلاقانه نشانه "غ " در دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد

تدریس خلاقانه نشانه "غ" در دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد در مقطع اول دبستان . تدریس خلاقانه توسط دبیر محترم سرکار خانم مریم رضایی و پشتیبان گرامی سرکار خانم راضیه نیاز علیزاده با استفاده از دوغ و جغد انجام شد .

آموزش نشانه آموزش نشانه آموزش نشانه

گل پسرهای عزیز با کلماتی همچون کلاغ-باغ -غمگین - مرغ آشنا شدند و نشانه ان را یاد گرفتند .

media-object

حسن ستاری

یادش بخیر... نشانه ها رو از رو لوح یاد می گرفتیم یه حال و هوای خاصی داشت اون دوران دبستان