سرای دانش

اهمیت زنگ آزمایشگاه در مدارس سرای دانش

زنگ آزمایشگاه در دبیرستان فلسطین

اهمیت زنگ آزمایشگاه در مدارس

يكي از اصول آموزش مدارس در سطوح بين المللي، وجود آزمايشگاهها و كارگاهها براي تجربه كردن آموزه هاي تئوري است تا دانش آموز بتواند با ساختن و خراب كردن و ديدن و لمس کردن آنچه را که در ساعتهاي كسالت آور و خشك درس مي آموزد به عينه مشاهده كند و اين مسأله، تجسم عيني اين ضرب المثل است كه "شنيدن كي بود مانند دیدن". در واقع يكي از ويژگي هاي سيستم هاي آموزشي پيشرو استفاده از تكنولوژي آموزشي و در بعدي فراتر تأكيد بربعد عملي آموزش است. چنين برداشت مترقي از آموزش باعث مي شود تا معماري يك مدرسه طرح و نقشه متفاوتي را پيش رو بگذارد. از همين روست كه مدارس تنها نيمكت و تخته سياه نيستند. كتابخانه ها، آزمايشگاه ها و حتي سالن هاي بازي اجزاي جدانشدني ساختار يك مدرسه هستند. آزمايشگاه هاي علوم و حتي ابعاد عملي تر برخي دروس ديگر مانند نمايش فيلم و عكس تأثيرگذارترين بخش آموزش دروس به حساب مي آيند. شايد به همين دليل است كه هنوز خاطره آزمايش تعيين گروه خوني يا رشته هاي يك برگ در خاطر دانش آموزان باقي است. اين همه تأكيدي است بر حفظ و گسترش شيوه هاي آموزشي كه هر چه پاياتر و كاراتر است. در حقيقت آزمايشگاه ها و مربيان آزمايشگاهي يك تفنن يا حاشيه نيستند، بلكه نيازمند تجهيز باروري و اندكي نگاه جدي تر هستند.

اهمیت زنگ آزمایشگاه در مدارس سرای دانش

اهمیت زنگ آزمایشگاه در مدارس سرای دانش

در آزمایشگاه های مدارس در رده ی ابتدایی و دبیرستان معمولا بسته دروس مختلف آزمایشات متفاوتی بر اساس محتوای کتب درسی توسط معلمان و دبیران انجام می گیرد که هر یک از این آزمایشات به لوازم و تجهیزات و میز مواد آزمایشگاهی مخصوصی نیاز دارند، انجام آزمایشهای موجود در کتاب علوم دانش اموزان سبب می شود تا آنها بصورت تجربی با مفاهیم کتاب آشنا شوند و فرآیند یادگیری بهتر صورت گیرد.

زنگ آزمایشگاه در دبیرستان فلسطین

همان طور که اشاره شد ، انجام فعّالیّت های آزمایشگاهی علاوه بر تثبیت یادگیری وافزایش میزان ماندگاری مفاهیم آموخته شده، به کسب مهارت هایی منجر می گردد که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار گرفته و زمینه های نوآوری و خلاقیّت دانش آموزان را فراهم می سازد. در دبیرستان سرای دانش فلسطین به دلیل اهمیت بالای فعالیت های آزمایشگاهی در رشد خلاقیت و قوه تفکر دانش آموزان و تقویت روحیه کار تیمی آنها ، آزمایشگاه مجهزی برای انجام آزمایشهای بخش زیست و شیمی و فیزیک درس علوم تجربی در نظر گرفته شده است. در این آزمایشگاه انواع مواد شیمیایی و آلی و تجهیزات آزمایشگاهی موجود است. در ادامه گزارشی از حضور دانش آموزان  در زنگ آزمایشگاه را مشاهده خواهید کرد.

اهمیت زنگ آزمایشگاه در مدارس سرای دانش

اهمیت زنگ آزمایشگاه در مدارس سرای دانش

اهمیت زنگ آزمایشگاه در مدارس سرای دانش

اهمیت زنگ آزمایشگاه در مدارس سرای دانش

اهمیت زنگ آزمایشگاه در مدارس سرای دانش
اهمیت زنگ آزمایشگاه در مدارس سرای دانش
 
اهمیت زنگ آزمایشگاه در مدارس سرای دانش
media-object

حسن ستاری

برای همه پژوهشگران نوجوان دبیرستان فلسطین آرزوی موفقیت دارم.