سرای دانش

تشریح ماهی

تشریح ماهی قزل آلا در زنگ علوم پایه سوم دبستان پرسش

دانش آموزان کلاس سوم دبستان پرسش همانند دانشمندان ،در صدد پژوهش و بررسی یکی از موجوداتی که در طبیعت زندگی می کنند ، برآمدند و همه ی اجزای بدن یک ماهی را مورد بررسی قرار دادند.

دانش آموزان با گروه مهره داران آشنا شده و و ماهی قزل آلا را به دلیل دسترسی راحت تر و هزینه ی کمتر با راهنمایی معلم خود انتخاب کردند.

اندام های داخلی بدن یک ماهی از قبیل قلب، آبشش، بادکنک شکمی ، چشم (عدسی) ، ستون مهره ها ، اعضای گوارشی را به صورت عینی مشاهده کردند. همچنین اندام های خارجی عبارت اند از : باله ی دمی ، باله ی پشتی و باله ی شکمی را در دست گرفته و کامل مشاهده کردند.

آنها زائده های بینی را مشاهده کردند و دریافتند که این زائده های به حلق راه نداشته و تنها تنفس ماهی از طریق آبشش ها صورت می گیرد.

نحوه ی تغذیه این ماهی از دیگر مواردی بود که آنها به خوبی یاد گرفتند و متوجه شدند که ماهی قزل آلا از طریق بلعیدن تغذیه خود را انجام می دهند .

 در نهایت معلم  پایه سوم ، توجه دانش آموزان را به قدرت و تدبیر پروردگار بی همتا در خلقت همه ی موجودات زنده جلب کرده و تحقیق، مطالعه و یادگیری را برای دانش آموزان به عنوان عبادت و وظیفه ی بندگان در برابر خالق بی همتا متذکر شد.

تشریح ماهی

تشریح ماهی
 
تشریح ماهی
media-object

مژگان فرهنگ

احسنت به اين معلم پرتلاش مدرسه

media-object

عاطفه مرتضوي

آفرين به اين همه توجه به كتاب درسي

media-object

فاطمه فولادی

چقدر خوب که به صورت عینی درس مورد نظرشون رو لمس می کنند. باتشکر از خانم قنبری .

media-object

حسن ستاری

آفرین بر پژوهشگران دبستان پرسش.آینده سازان ایران عزیز.