سرای دانش

روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری

25 فروردین ماه، روز ملی بزرگداشت ادیب و عارف شهیر "شیخ فرید الدین عطار نیشابوری" است.

روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری

شیخ فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوری مشهور به عطار، شاعر و عارف نام آور ایرانی در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است. او در سال ۵۴۰ هجری برابر با ۱۱۴۶ میلادی در نیشابور زاده شد و در ۶۱۸ هجری به هنگام حمله‌ی مغول به قتل رسید.وی در ابتدا شغل عطاری داشته و پس از تغییر حال، در سِلک صوفیان و عارفان درآمد. عاقبت پس از سفرهای متعدد، در زادگاه خود رحل اقامت افکند. عطار به حق از شاعران بزرگ متصوفه است که کلام ساده و گیرنده او با عشق و شوقی سوزان همراه می‏باشد. زبان نرم و گفتار دل انگیزش که از دلی سوخته و عاشق و شیدا بر می‏آید، حقایق عرفانی را به نحوی خاص در دل‏ها جایگزین می‏سازد.

غیر از دیوان مفصّل عطار، مثنوی‏های متعدد او مانند اسرارنامه، الهی ‏نامه، مصیبت ‏نامه، خسرونامه، سی ‏فصل و لسان‏ الغیب و... مشهورند. معروفترین مثنوی‏های عطار، منطق ‏الطیر نام دارد و کتاب تذکرة الاولیاء در بیان مقامات عرفا نیز از آثار مشهور منثور اوست.

روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری

اسرارنامه یکی از مثنوی‌های مسلم‌السند فریدالدین عطار نیشابوری و احتمالاً از جمله نخستین آثار او بوده است. این اثر مشتمل است بر ۳۳۰۵ بیت در ۲۲ مقاله. سه مقاله نخستن آن به ترتیب درباره ی توحید و نعت رسول اکرم و فضائل خلفای راشدین است. از مقاله چهارم به بعد درباره ی موضوعات گوناگون تصوف است. مقاله پنجم درباره ی اهمیت عشق و برتری آن از خرد با ابیات معروف ذیل آغاز می‌شود:

دلا یک دم رها کن آب و گل را صلای عشق در ده اهل دل را ز نور عشق شمع جان برافروز زبور عشق از جانان درآموز.

روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری

media-object

نرجس مقتدائی

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش بر در دل روز و شب منتظر یار باش دلبر تو دایماً بر در دل حاضر است رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش