سرای دانش

سفالگری و حجم سازی

قدمت سفالگری و حجم سازی در ایران به چند هزارسال قبل از ورود اسلام به به ایران و همچنین قبل از شکل گیری هخامنشی و ماددر ایران باستان بر می گردد.

قدمت سفالگری و حجم سازی در ایران به چند هزار سال قبل از ورود اسلام به ایران و همچنین قبل از شکل گیری هخامنشی و ماد در ایران باستان بر می گردد که جزئی از هنرهای سنتی سرزمین ایران می باشد. در مدرسه سرای دانش (متوسطه دوره اول حافظ) با توجه به نیاز یادگیری و همچنین آموزش این هنر به دانش آموزان سرفصل های حجم سازی با گل در قبل از شروع سال تحصیلی در جلسه ای با مسئولین مدرسه برنامه ریزی گردید.

در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 شروع کار با آموزش ساخت صورتک (ماسک) گلی انجام می شود که به ترتیب ساخت بیضی صورت و جای قرارگیری چشم ها و بینی و دهان و سپس ساخت حجم آنها آموزش داده خواهد شد و بدین ترتیب طراحی حجمی صورت نیز به طریق عملی به دانش آموزان یاد داده خواهد شد. همچنین در این آموزش با شناخت بیشتر گل حجم سازی و حالت های آن و طریقه کار کردن با آن و همچنین طرز کار با ابزار حجم سازی با گل تقویت حافظه و ذهنیت دانش آموزان و قدرت انگشتان و هماهنگی بین ذهن و ساخت با انگشت تقویت خواهد گردید.

با تشکر از جناب آقای امیر سوری دبیر محترم درس کار و فناوری دبیرستان سرای دانش (متوسطه دوره اول حافظ) که این هنر را به دانش آموزان عزیز یاد می دهند.

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

سفالگری و حجم سازی
 
سفالگری و حجم سازی
 
سفالگری و حجم سازی
media-object

نرجس مقتدائی

این کلاس ها و فعالیت ها موجب رشد استعدادهای هنری دانش آموزان خواهد شد.

media-object

حسن ستاری

به همه نوجوانان هنرمند دبیرستان واحد حافظ آفرین میگم.خسته نباشید.همواره موفق باشید.