سرای دانش

جلسه آقای قلم چی با معاونین آموزشی و پشتیبانان متوسطه دوره اول 24فروردین

این جلسات هر هفته شنبه با حضور آقای قلم چی و معاونین آموزشی و دبیران و پشتیبانان برگزار می شود.

هر هفته روز های شنبه جلسه ای با حضور جناب آقای قلم چی و معاونین آموزشی ، پشتیبانان و دبیران هر مقطع برگزار می شود. در این جلسات معاونین آموزشی و پشتیبانان گزارش هایی از روند کاری خود در هر هفته و هدف گذاری خود را ارائه می کنند و راهکارهایی برای بهبود عملکرد ارائه و بررسی می شود. 

جلسه آقای قلم چی با معاونین آموزشی و پشتیبانان متوسطه دوره اول 24فروردین
جلسه آقای قلم چی با معاونین آموزشی و پشتیبانان متوسطه دوره اول 24فروردین

این هفته شنبه 24 فروردین ماه این جلسه ویژه معاونین آموزشی همه مقاطع و پشتیبانان متوسطه دوره اول برگزار شد. در این جلسه کلیه پشتیبانان گزارشی با موضوع جمع بندی سال تحصیلی 98-97 ارائه کردند که اسلایدهای برتر و منتخب را در ادامه مشاهده می کنید:


1.اسلاید های برتر آقای رضا نام آور پشتیبان پایه هشتم متوسطه دوره اول حافظ:

نمونه های پاورپوینت های دانش آموزان در جلسات سه نفره را ارئه کردند،تقسیم نگاه، توجه به دانش آموزان، محوریت خود دانش آموزان در جلسات و دیده شدن تک تک آن ها بسیار مورد توجه قرار گرفت و در اسلایدی دیگر به فعالیت های غیر درسی دانش آموزان خود توجه داشتند.

جلسه آقای قلم چی با معاونین آموزشی و پشتیبانان متوسطه دوره اول 24فروردین
جلسه آقای قلم چی با معاونین آموزشی و پشتیبانان متوسطه دوره اول 24فروردین
جلسه آقای قلم چی با معاونین آموزشی و پشتیبانان متوسطه دوره اول 24فروردین

2. اسلاید برتر آقای محمدرضا ناگهی پشتیبان پایه هشتم متوسطه دوره اول مرزداران:

هدف گذاری و برنامه ریزی برای امتحانات خرداد ماه را مد نظر داشتند.

جلسه آقای قلم چی با معاونین آموزشی و پشتیبانان متوسطه دوره اول 24فروردین

جلسه آقای قلم چی با معاونین آموزشی و پشتیبانان متوسطه دوره اول 24فروردین
 

3.اسلایدهای برتر خانم فاطمه باقری پشتیبان پایه هفتم متوسطه دوره اول رسالت:

به طور کلی ایشان یک گزارش جامع و بسیار خوب تهیه و ارائه کردند. که چند نمونه از اسلایدهای ایشان را مشاهده می کنید.

جلسه آقای قلم چی با معاونین آموزشی و پشتیبانان متوسطه دوره اول 24فروردین

جلسه آقای قلم چی با معاونین آموزشی و پشتیبانان متوسطه دوره اول 24فروردین

جلسه آقای قلم چی با معاونین آموزشی و پشتیبانان متوسطه دوره اول 24فروردین
جلسه آقای قلم چی با معاونین آموزشی و پشتیبانان متوسطه دوره اول 24فروردین
 
media-object

نرجس مقتدائی

با آرزوی موفقیت

media-object

حسن ستاری

از جناب استاد قلم چی عزیز، مرد خستگی ناپذیر و دلسوز جامعه مان بخصوص جامعه علمی کشور ، تشکر ویژه ای دارم.زنده باشید