سرای دانش

آزمایش شمع و لیوان

انجام آزمایش و آشنایی با محیط آزمایشگاه در زنگ علوم پایه اول دبستان پرسش

این بار در زنگ علوم پایه اول دبستان پرسش دانش آموزان به همراه معلم و پشتیبان خود با محیط آزمایشگاه و وسایل آن به خوبی آشنا شدند.

آزمایش شمع و لیوان آزمایش مهیجی بود که توسط معلم برای دانش آموزان انجام شد. این آزمایش به منظور آشنایی و تفهیم بهتر دانش آموزان با درس (در اطراف ما هوا وجود دارد) انجام شد ، تا دانش‌آموزان به اهمیت وجود هوا بیشتر پی برده و این درس را بتوانند به خوبی یاد بگیرد.

مراحل آزمایش:

 با روشن کردن دو شمع و گذاشتن یک لیوان بر روی یکی از شمع ها پس از مدتی شمعی که بر روی آن لیوان قرار داده شده بود ، خاموش شد و دلیل این اتفاق هم عدم وجود هوا بود.  با انجام این آزمایش دانش آموزان به خوبی این مبحث از کتاب درسی را یاد گرفتند.

همچنین کار با ذره بین و مشاهده ذرات خاک نیز از دیگر مواردی بود که آنها به خوبی آموزش دیدند.

 

media-object

نرجس مقتدائی

آفرین به دانش آموزان دبستان پرسش که با دقت به معلم خود توجه دارند.

media-object

فاطمه فولادی

انجام آزمایش های علوم ، تاثیر بسزایی در نهادینه شدن بهتر درس در ذهن دانش آموزان می شود. آفرین بر کوچولوهای دبستان پرسش

media-object

حسن ستاری

واقعا آزمایش جالبی بنظر میرسه آفرین بر پژوهشگران کوچولوی دبستان سرای دانش واحد پرسش

media-object

فائزه عبدی

آفرین به این کوچوولوها و معلم خوبشون