سرای دانش

بررسی دفتر برنامه ریزی دانش آموزان در متوسطه دوره دوم سعادت آباد

بررسی دفتر برنامه ریزی توسط پشتیبان

دفتر برنامه ریزی یکی از ویژگیهای مهم این مجموعه می باشد که در آن دانش آموز - خانواده دانش آموز و پشتیبان از وضعیت ساعت مطالعه ، ساعت تفریح ، ساعت خواب و .... دانش آموز آگاه و  شرایط آن را پیگیری می کنند .

دانش آموز موظف است که روزانه برنامه مطالعه خود و ساعات تفریح و ساعت خواب خود را دردفتر برنامه ریزی روزانه وارد کرده  و آن را همراه خود به مدرسه بیاورد سپس اولیاء دانش آموز دفتر را بررسی کرده و آن را تایید می نماید و در انتها  پشتیبان روزانه این دفتر را بررسی کرده تا از ساعت مطالعه و احوالات دانش آموز آگاه شده تا برنامه مناسب جهت پیشرفت دانش آموز را ارائه دهد.

این روش  باعث میشود تا دانش آموز علاوه بر به دست آوردن برنامه مناسب و گرفتن نظم در نوشتن و نویسندگی پیشرفت خوبی پیدا کنند.

دفتر برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی
media-object

پوریا کشاورز

دفتر برنامه ریزی با کاربرد های زید خود به تمامی دانش اموزان کمک میکنه که برنامه ثابتی داشته باشند

media-object

حمیدرضا خان‌میرزایی

با وجود کتاب برنامه‌ریزی کانون و یک پشتیبان خوب میتوان سریع به پیشرفت قابل توجهی دست پیدا کرد.

media-object

معصومه رضایی

با تشکر از مجموعه ی سرای دانش و اقای حسینی برای زحمات بیشمارشان

media-object

سپهر تقی پور

دفتر برنامه ریزی با کمک پشتیبان خیلی به مطالعه درسی من کمک کرده و باعث شده که با هدف و دقیق درس بخوانم

media-object

حسن ستاری

بررسی دفاتر برنامه ریزی دانش آموزان در جهت نظم دهی به برنامه مطالعاتی دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد.