سرای دانش

کودک، زنگ تفریح و اجتماعی شدن

ارتباط با هم سالان موضوعی است که کودک در محیط خانواده آن را نمی آموزد؛ بلکه با حضور در مدرسه، و در کنار هم سالان خویش قرار گرفتن، نحوه ی ارتباط با دیگر افراد را می آموزد.

ارتباط با هم سالان موضوعی است که کودک در محیط خانواده آن را نمی آموزد؛ بلکه با حضور در مدرسه، و در کنار هم سالان خویش قرار گرفتن، نحوه ی ارتباط با دیگر افراد را می آموزد. کودکان باید شیوه ی صحیح رقابت با هم سالان را بیاموزند و والدین و معلمان مدارس هم باید در این زمینه به آن ها کمک کنند. هر کودکی دارای ویژگی های خاصی است و معلمان باید پس از شناسایی این ویژگی ها، هر کدام از کودکان را در کاری خاص مشارکت دهند. در محیط مدرسه نباید تنها به درس پرداخت و در کنار آن، باید کودکان را در انجام کارهای جمعی و بازی های متنوع زنگ تفریح مشارکت داد. شروع ارتباط کودک از سال اول دبستان تا آغاز نوجوانی (بلوغ) و بعد از آن ادامه خواهد داشت. کودک وارد جامعه ی جدیدی به نام مدرسه می شود. او در این مرحله از لحاظ شناختی، شخصیتی، عاطفی، اجتماعی رشد یافته تر می شود.

به طور کلی و خلاصه، او در این مرحله دارای خصوصیات زیر می باشد:

- شخصیت کودک در این مرحله رشد پیدا کرده و تحت نفوذ خانواده و هم سالان، درگیر مسائـلی چون رشد وجدان و معیارهای اخلاقی، همانندسازی نقش جنسیتی و... می باشد.

- محیط اجتماعی کودک در این دوره گسترش می یابد. او در این دوره با مسائل زیادی از جمله، استقلال و خودمختاری، معیارهای اخلاقی، سازگاری با محیط مدرسه و قانون مواجه است.

- کودک از لحاظ شناختی توان مندی های زیادی را کسب می کند (توانایی هایی هم چون درک مفهوم بقاء، وزن، حجم، شکل، تعداد، مفهوم عدد و کارکردن با اعداد، استدلال منطقی برحسب اشیاء و امور محسوس و عینی، توجه و درک دیدگاه دیگران و....

کودک، زنگ تفریح و اجتماعی شدن

کودک، زنگ تفریح و اجتماعی شدن

media-object

نرجس مقتدائی

آفرین به آقای امیری معاون انضباطی مدرسه که همگام با دانش آموزان ورزش می کنند که این خود انگیزه ای برای دانش آموزان است.

media-object

فائزه عبدی

مطلب مفید و مفیدی بود

media-object

فاطمه فولادی

جالب بود.

media-object

حسن ستاری

خبر جالب و متنوعی بود.ممنون