سرای دانش

برگزاری آزمون کانگورو در دبستان مرزداران

آزمون بین المللی ریاضی کانگورو فردا در دبستان پسرانه ی سرای دانش واحد مرزداران برگزار خواهد شد.

یازدهمین جشنوارۀ بین المللی ریاضیات کانگورو پنج‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

 

برگزاری آزمون کانگورو در دبستان ذمرزداران

 

در دبستان پسرانه ی سرای دانش واحد مرزداران 28 دانش آموز متقاضی حضور در این آزمون بین المللی بودند که توسط مدرسه ثبت نام شدند.

 

برگزاری آزمون کانگورو در دبستان ذمرزداران

 

به تمامی شرکت کنندگان گواهی شرکت یا دیپلم افتخار جشنوارۀ ریاضیات کانگورو اعطا خواهد شد.

علاوه بر آن به شرکت کنندگانی که در گروه های ۱ و ۲ بیش از ۴۰ امتیاز و در گروه های ۳ تا ۶ بیش از ۵۰ امتیاز کسب کرده باشند، دیپلم افتخار بین المللی از «انجمن جهانی کانگورو بدون مرز» اعطا خواهد شد.

هم چنین به تمام مدارس یا سایر حوزه های برگزارکننده، گواهی بین المللی شرکت در جشنوارۀ ریاضیات کانگورو اعطا خواهد شد. دبستان سرای دانش واحد مرزداران نیز از مدسه هایی است که حوزه ی برگزاری آزمون کانگورو می باشد.

 

برگزاری آزمون کانگورو در دبستان ذمرزداران

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق تلگرام به شماره ۰۹۲۱۲۹۵۴۲۰۳ یا با شناسۀ Mabna_fatemi@ با دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو در ایران در ارتباط باشید.

media-object

shah shsh

هر مدرسه ای که تعداد شرکت کنندگانش زیاد باشه حوزه ی امتحانی میشه معلوم که توی مدرسه سرای دانش علاقه مندان ریاضی زیاد هستند . آفرین برشما

media-object

سیدحسین امیرحسینی

یک روز شاد ریاضی در دبستان سرای دانش مرزداران . خداقوت به شما دانش آموزان عزیز و مربیان گرامی

media-object

نرجس مقتدائی

آفرین بر شما دانش آموزانی که در مسابقات شرکت می کنید و جدا از نتیجه ای که کسب می کنید برای رسیدن به اهداف خود راه های مختلفی را می آزمائید.

media-object

فائزه عبدی

آفرین به کوچولوهای ریاضی دان دبستان مرزداران

media-object

حسن ستاری

برای همه دانش آموزان ریاضیدان دبستان سرای دانش واحد مرزداران آرزوی موفقیت دارم.

media-object

بهناز علی اکبر

با آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره

media-object

بهناز علی اکبر

با آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره