سرای دانش

جلسات سه نفره در مقطع متوسطه اول سرای دانش

جلسات سه نفره - خودارزشی و برنامه ریزی

در روز جمعه سی ام فروردین ماه  سال 98، جلسات سه نفره بهار، در مدرسه سرای دانش واحد انقلاب برگزار شد. در این جلسات مانند همیشه از اولیاء دانش آموزان به همرا خود دانش آموز دعوت به عمل آمد که تقریبا 95 درصد مدعوین در آن حضور پیدا کردند.

جلسات سه نفره در مقطع متوسطه اول سرای دانش

  در ابتدای جلسات سه نفره، پشتیبانان هر کلاس به ارائه گزارش کار به اولیاء دانش آموزان پرداختند. آن ها در این گزارش درباره مواردی مثل آزمون های صبحانه، نمرات میان ترم، تراز دانش آموزان در آزمون ها و پیشرفت درسی آن ها صحبت کردند.

در ادامه دانش آموزان گزارشی تهیه کرده بودند که آن را در قالب یه فایل پاورپوینت ارائه کردند. در این گزارش آن ها به ذکر دستاوردهای اخیر خود پرداختند. نحوه برنامه ریزی درسی، راه حل هایی برای مطالعه و تمرکز بیشتر و بهتر، هدف گذاری برای پیشرفت درسی از مهم ترین موضوعاتی بود که درباره آن صحبت کردند.

جلسات سه نفره در مقطع متوسطه اول سرای دانش
 
در انتهای جلسه معاون آموزشی به مدت 10 دقیقه به بیان عملکرد آموزشی مدرسه در سه ماه گذشته پرداخت و درباره مسائل و موضوعات مربوط به دانش آموزان با خانواده های آن ها گفتگو کرد. همچنین ایشان اولیاء دانش آموزان را از برنامه های مهم پیش رو در بخش آموزش مطلع کردند.