سرای دانش

تمرین با هدف افزایش مهارت دست ورزی دانش آموزان

افزایش مهارت دست ورزی با تمرین و کار های عملی کلاسی

🔔فارسی

در زنگ فارسی کلاس سوم یمینی شریف دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران، کاربرگ هایی به دانش آموزان داده شد که در آن سه سطح شکل هندسی آسان، نیمه سخت و سخت وجود داشت.

 

تمرین با هدف افزایش مهارت دست ورزی دانش آموزان

 

دانش آموزان در مرحله ی اول تمام اشکال را رنگ آمیزی کردند سپس با قیچی این اشکال هندسی را با دقت برش دادند. 

شکل هندسی آسان : دایره / نیمه سخت: ابر / سخت ک درخت کاج بود.

 

تمرین با هدف افزایش مهارت دست ورزی دانش آموزان

 

مرحله ی بعدی خلاقیت دانش آموزان را هویدا می ساخت. آنها می بایست با این اشکال یک منظره طراحی می کردند و روی یک صفحه ی سفید پیاده سازی می کردند.

 

تمرین با هدف افزایش مهارت دست ورزی دانش آموزان

 

در پایان دانش آموزان نقاشی های خلاقانه خود را به دبیر گرامی سرکار خانم الناز رضائی ارائه دادند.

 

تمرین با هدف افزایش مهارت دست ورزی دانش آموزان

 


این تمرین دست ورزی با هدف تقویت عضلات دست و افزایش دقت و تمرکز و پرورش خلاقیت با استفاده از کار با قیچی،برش اشکال در ۳ سطح آسان،نیمه سخت و سخت انجام شد.

media-object

حسن ستاری

افزایش مهارت دست ورزی دانش آموزان با ساخت کاردستی در ایجاد انگیزه و یادگیری بهتر نقش بسزایی دارد.

media-object

مسعود حمزه

خیلی خوب و عالی!! کاردستی و نقاشی برای ذهن دانش آموزان بسیار می تواند مفید باشد.