سرای دانش

امتحان آزمایشگاه

گرفتن امتحان آزمایشگاه به صورت عملی

با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی اکثر دبیران در حال جمع بندی و دوره کتاب و گرفتن امتحان می باشند . با توجه به این موضوع دبیر آزمایشگاه نیز از دانش آموزان امتحان نهایی و عملی گرفت .

در این آزمون دانش آموزان یکی از آزمایش های انجام شده در طول سال را با توجه به درخواست دبیر انجام داده و با مشاهده نتایج و نتیجه گیری درست دانش آموزان نمره خود را کسب می کنند .

 

امتحان آزمایشگاه

 

امتحان آزمایشگاه

به طور کلی درس آزمایشگاه برای یادگیری بسیار موثر بوده ، زیرا دانش آموزان پس از گذراندن دروس بصورت تئوری نیاز به دیدن آنچه که یاد گرفتن دارند. یعنی باید دروسی چون شیمی و فیزیک را پس از مطالعه درس به صورت عملی آزمایش کرده تا نتایج آنچه یاد گرفته اند را ببینند و این کار باعث یادگیری بهتر دانش آموزان می شود.

امتحان آزمایشگاه

امتحان آزمایشگاه
امتحان آزمایشگاه