سرای دانش

آشنایی با حیوانات صحرا

آموزش حیواناتی که زیستگاه آنها بیابان است در دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد

دانش آموزان مقطع پیش دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد در زنگ تدریس و آموزش خود با حیوانات صحرا و حیواناتی که در بیابان زندگی می کنند آشنا شدند . بی مهرهها مثل عنکبوتها، عقربها یا هزارپا و همچنین انواع مختلف حشرات در صحرا یافت می شوند. ملخ، کرمها و حشرات بالدار با بوی غذا، رطوبت و یا وجود انسان جذب می شوند.  نیش عقرب و هزارپا و عنکبوت ها بسیار دردناک بوده ولی کمتر کشنده هستند.عقرب هامحل زندگی آنها تونل مسطحی است که در زمین کنده شده است. کثافت موجود در دهانه این تونل وجود عقرب ها را فاش می کند. بیشتر آنها بدون خطر بوده و خطر نیش آنها به اندازه نیش زدن زنبور یا مگس است. از علامتهای اثر سم این عقرب بی تابی و افزایش بزاق دهان است. گل پسرهای پیش دبستان همراه با معلم خود سرکار خانم احمدخانی و پشتیبان گرامی سرکار خانم نیکخواه  تصویر هر حیوان را در کلاس مشاهده کردند  و رنگ آمیزی کردند و آموختند هر کدام چه ویژگی هایی دارند و برای ادامه حیاط خود چه زیستگاهی برای آنها مورد نیاز است و تغذیه آنها از چه راهی تامین می شود . از جمله حیواناتی که در صحرا زندگی میکنند : شتر - مار -عنکبوت - مارمولک و.. می باشد .

آشنایی با حیوانات صحرا
 
آشنایی با حیوانات صحرا
 
آشنایی با حیوانات صحرا

 

media-object

مسعود حمزه

چقدر خوب و عالی که بچه ها از این طریق با محیط زیست و حیوانات مربوط به هر ناحیه آشنا می شوند.