سرای دانش

برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران

مسابقات رباتیک – کمیکار و سازه بالسایی

با برنامه ریزی از قبل انجام شده دانش آموزان مدرسه متوسطه اول مرزداران در مسابقات درون مدرسه­ ای پژوهشی در تاریخ 24 اردیبهشت ماه شرکت کردند .

بخش­های مختلف مسابقات شامل مسابقات رباتیک سازه بالسایی کمیکار می­ باشد .

در هر گروه از مسابقات 4 تیم شرکت کننده از پایه های هفتم - هشتم و نهم شرکت کرده اند . 

برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان
برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
 
برگزاری مسابقات پژوهشی سرای دانش مرزداران
media-object

فاطمه فولادی

دانش آموزان سرای دانش بازهم خوش درخشیدند. آفرین به این دانش آموزان سخت پوش