سرای دانش

نسخه نهایی (ویرایش 25 اردیبهشت) برنامه امتحانات نیمسال دوم متوسطه دوره اول سرای دانش سال تحصیلی 98-97

با توجه به درخواست مکرر اولیا برنامه امتحانات نیمسال دوم متوسطه دوره اول سرای دانش ویرایش شد.

با توجه به درخواست مکرر اولیا مبنی بر تغییر تاریخ تعدادی از امتحانات و پس از بررسی های لازم برنامه امتحانات نیمسال دوم متوسطه دوره اول (هفتم،هشتم،نهم) سرای دانش ویرایش شد.

	نسخه نهایی (ویرایش 25 اردیبهشت) برنامه امتحانات نیمسال دوم متوسطه دوره اول سرای دانش سال تحصیلی 98-97
 
media-object

امیر خوشابی

چرا در پایه هفتم هفته آخر اینقدر فشرده است. شما میتوانید امتحان ریاضی را همان شنبه قرار دهید و انگلیسی را دوشنبه و قرآن و مثلا املا را در روزهای بعدش بگذارید تا از فشردگی هفته آخر اجتناب کنید. بین زیست و شیمی حتما باید حداقل یک روز فاصله باشد.

media-object

متین ویانی

ممنون از تشکر شما فقط چرانفدر دید