سرای دانش

آیا مادر کافی هستم؟

برگزاری جلسه فرزند پروری با حضور مشاور و روانشناس مدرسه در دبستان سرای دانش الغدیر

برگزاری جلسات مشاوره برای مادران دبستان سرای دانش واحد الغدیر یکی از مهم ترین دغدغه های امسال مدرسه بوده است.  امروز 25 اردیبهشت ماه و روز گذشته 24 اردیبهشت با حضور روانشناس مدرسه سرکار خانم خرسندی و همچنین مادران گرامی در مدرسه جلسه ای با محوریت فرزند پروری و با موضوع "آیا مادر کافی هستم؟ " برگزار شد . لازم به ذکر است این جلسات برای اولیای همه ی کلاس ها برگزار می گردد.

در جلسه توضیحاتی در مورد اینکه. چگونه مادر کافی باشیم ؟ بود که با اقبال بسیار والدین رو به رو شد . و در نهایت به پرسش های اولیا در این زمینه پاسخ داده شد. 

بخشی از مطالبی که در جلسه توسط سرکار خانم خرسندی بیان شد به شرح زیر است : (ارائه کامل ایشان در کانال مدرسه قرار گرفت)

مادر کامل:دلسوزی می کند و وابستگی ایجاد می کند، عشق می ورزد. با قید و شرط عشق و محبت می دهد. کودکش را کنترل می کند و خشونت هم دارد. مادر کامل هم پلیس و قاضی و معلم و آشپز و هم ارائه دهنده سایر خدمات است.

ولی مادر کافی: مهر می ورزد و دلبستگی ایجاد می کند ولی بدون قید و شرط عشق می دهد و محبت و احترام کودک همیشه از طرف او رعایت می گردد. مادر کافی همیشه محیط را کنترل می کند تا برای فرزندش امن باشد. این مادر اقتدار دارد و نقش مادری خود را به خوبی ایفا می نماید. این سلسه جلسات طی روزهای آتی نیز برای والدین گرامی ادامه خواهد داشت .

آیا مادر کافی هستم؟آیا مادر کافی هستم؟آیا مادر کافی هستم؟
media-object

فائزه عبدی

بسیار خوب با آرزوی موفقیت برای همه مادران عزیز