سرای دانش

مطالعه منابع امتحانی ، درسی و کنکور کانون

مطالعه کتابهای مناسب کانون برای امتحانات ،جمع بندی ،کنکور و ...

با نزدیک شدن به امتحانات  نهایی و کنکور ، دانش آموزان به دنبال کتاب های مناسب و کاربردی برای مطالعه و جمع بندی میگردنند و برایرسیدنبهنمره و هدف خود می توانند با مطالعه کتابهای کانون به نتیجه برسند.

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) با توجه به نیاز دانش آموزان و سطح دانش آموزان کتاب های مربوطه را تهیه و توزیع می نماید. 

دانش آموزان با توجه به سطح و نیاز خود می توانند ، کتاب مناسب خود را از بین تنوع زیاد کتاب های کانون انتخاب کرده تا به پیشرفت آنها در درس ها کمک بسزایی شود.

کتابهای سه سطحی :

مطالعه منابع امتحانی ، درسی و کنکور کانون

کتاب برای پایه دهم :

مطالعه منابع امتحانی ، درسی و کنکور کانون
 
مطالعه منابع امتحانی ، درسی و کنکور کانون
 
 
کتا بهای آبی کانون :
مطالعه منابع امتحانی ، درسی و کنکور کانون
 
کتاب برای پایه یازدهم :
مطالعه منابع امتحانی ، درسی و کنکور کانون
مطالعه منابع امتحانی ، درسی و کنکور کانون
 
کتاب برای دوازدهمی ها و کنکوری ها :
مطالعه منابع امتحانی ، درسی و کنکور کانون
 
فلش کارت :
مطالعه منابع امتحانی ، درسی و کنکور کانون

 

 

 

media-object

فائزه عبدی

مطالب مفیدی بود.