سرای دانش

اردوی مطالعاتی نیم روزه دانش آموزان در پارک

اردوی مطالعاتی نیم روزه دانش آموزان متوسطه دوره اول واحد حافظ در پارک شهر تهران در تاریخ 98/02/24 از ساعت 9 صبح الی 14:30 برگزار شد.

اردوی مطالعاتی نیم روزه دانش آموزان متوسطه دوره اول واحد حافظ در پارک شهر تهران در روز سه شنبه 98/02/24 از ساعت 9 صبح الی 14:30 برگزار شد. 

از آنجایی که ادبیات یکی از دروس با ضریب بالا برای انتخاب رشته تحصیلی می باشد، تصمیم گرفته شد جهت آشنایی بیشتر با مبانی این درس چنین اردویی برگزار شود. از طرفی ارتباط بین ذهنیت دانش آموز با محتوای کتب درسی به عینیت نزدیک تر می شود.

اهداف برگزاری این اردو:

1- ایجاد انگیزه در دانش آموزان

2- رفع اشکال

3- آشنایی با نمونه سوالات امتحانی فارسی

4- بالا بردن قدرت فن بیان در دانش آموز

5- ارتباط دادن بین فن سخنرانی بر اساس مطالب کتاب درسی

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

اردوی مطالعاتی نیم روزه دانش آموزان در پارک
 
اردوی مطالعاتی نیم روزه دانش آموزان در پارک
 
اردوی مطالعاتی نیم روزه دانش آموزان در پارک
media-object

فائزه عبدی

بسیار طرح جالب و فوق العاده ای بود