سرای دانش

اتمام کتاب کار در پایه هشتم

کتاب کار یک منبع بسیار مهم کمک درسی در مدارس سرای دانش می باشد، که می تواند منبع پویایی برای ذهن خلاق و کنجکاو دواطلب امروزی باشد.

به استحضار می رساند که به لطف الهی و تلاش همکاران و دانش آموزان عزیز و دیگر اولیای محترم مدرسه، کتاب کار پایه هشتم به اتمام رسید. از آنجا که دانش آموز از مطالب و منابع کتاب درسی سیراب می شوند، اما بر همکاران پوشیده نیست که فقط کتاب درسی، نمی تواند منبع پویایی برای ذهن خلاق و کنجکاو دواطلب امروزی باشد.

بنابراین در کنار کتاب اصلی، نیاز خواهد بود که دانش آموز از منبع دیگری سود ببرد تا در نهایت بتواند به یک آگاهی ذهنی و جمعی از مطالب کتاب نایل شود. با توجه به این مقدمه و نیز اهداف ذیل چند نکته خاطرنشان می گردد:

1- کمک بیشتر به دانش آموز برای عینیت بخشی به ذهنیات کتاب درسی

2- جمع بندی ریز و کلی مطالب کتاب

3- به کار گیری بیشتر ذهن دانش آموز

4- بهره گیری از هوش عملی دانش آموز با انجام تکالیف بیشتر کتاب کار

5- بالا بردن ضریب هوشی دانش آموز

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

اتمام کتاب کار در پایه هشتم
 
اتمام کتاب کار در پایه هشتم
 
به امید موفقیت هر چه بیشتر دانش آموزان عزیز
media-object

فائزه عبدی

موفقیت تمامی دانش آموزان سرای دانش آرزوی قلبی همه ماست