سرای دانش

املای خلاقانه همراه با بادکنک

برگزاری املاهای خلاقانه برای دانش آموزان کلاس سوم در دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد

مقطع ابتدايی زير بنای مقاطع ديگر تحصيلی می باشد و در مقطع ابتدايی نيز پایه اول  اساس پايه های ديگر می باشد و هر چقدر دانش آموزان در اين پايه بهتر آموزش ببينند در پايه های ديگر راحت تر هستند و بالعکس اگر معلمان درس املا را همان طور که جدی می گيرند روش تدريس آن را نيز مطابق با روش تدريس های ارائه شده در کتاب هاي مراکز تربيت معلم تدريس کنند، به نظر می رسد دانش آموزان مشکلی در اين درس نخواهند داشت. گروههای درسی نقش عمده ای در آشنايی و يادآوری روش تدريس املا را برعهده دارند. تا زمانی که دانش آموزان در مهارت خواندن پيشرفت نکرده اند صحبت از املاو املا گفتن بی مفهوم خواهد بود. 

 دانش آموزان پایه سوم در دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد  چند نمونه  املای خلاقانه را برای افزایش قدرت یادگیری در کلاس همراه با آموزگار خود  سرکار خانم نصیری منش تمرین کردند .

نمونه هایی از املاهای انجام شده در کلاس به شرح زیر است : 

1- املای تصویری 

2- املای گروهی 

3- املای بادکنکی 

4- املای ذهنی 

5- املای تشخیصی 

 

املای خلاقانه چیست ؟
 
املای خلاقانه چیست ؟
 
املای خلاقانه چیست ؟
 
املای خلاقانه چیست ؟