سرای دانش

آخرین ساعات تحصیلی دبستان ملک

حال و هوای این ساعت ها با تمام طول سال فرق دارد.

امروز، هوای مدرسه دیگر اردیبهشتی نبود . حال و هوا گرم بود و کمی هم بارانی شبیه باران های ناگهانی خرداد ماه. 

یک سری قلب های کوچک مدام می تپید و یک سری دست های بزرگ تر مراقب تپش قلب آن ها بود. ذهن ها مرور می کنند تمام خاطرات پاییز و زمستان و بهار را . 

دانش آموزان بیشتر و معلم ها کمتر و دل ها برای هم حتما تنگ می شود. 

کاش روز هایی که می گذشت را بیشتر می خندیدیم ... بیشتر یاد می گرفتیم .... و بیشتر خاطراتش را می نوشتیم ... شاید این گونه پسرمان که سال های بعد مهندس، پزشک ، نویسنده ، وکیل و یا روان شناس شد دفتر خاطرات ابتدایی اش را مرور کند و یاد خیابان ملک کوچه جلالی بیفتد و لب هایش کمی از هم باز شود اما با لبخند نه آه ! 

همیشه آخرین ها و آخرین بار ها سخت است مخصوصا اگر وداع باشد... 

امیدوارم خاطرات سبز ما خیلی بیشتر از خاطرات خاکستری باشد. دلمان تنگ می شود . به امید دیدار ، تعطیلات گرمتان خوش . 

آخرین ساعات تحصیلی  دبستان ملک
آخرین ساعات تحصیلی  دبستان ملک
media-object

مادر پرهام سامانی

خدا قوت می گویم بابت تمام زحمات صادقانه ای که کادر مدرسه در طول این سال تحصیلی متحمل شدند.از تلاش این عزیزان در خصوص آموزش و پرورش فرزندم سپاسگزارم. به جرات می توان گفت که آنجا فقط مدرسه نیست و خانه ای پر از عشق و امید و شادی برای فرزندان ماست.