سرای دانش

جشن پایان سال تحصیلی 98-97 در دبستان پرسش

برگزاری جشن پایان تحصیلی و متولدین بهار با حضور تمامی دانش آموزان ، کادر آموزشی و اجرایی دبستان پرسش

روزها از پی هم سپری شدند و ماهها را به هم پیوند دادند. مهر و آبان دست به دست هم پل ساختند تا ما خودمان را پاورچین پاورچین به آذر و شب یلدا رساندیم . دی و بهمن دست هایشان را به هم قلاب کردند تا ما دست هایمان را به بالای دیوار اسفند برسانیم و خودمان را بالا بکشیم و به حیاط خلوت بهار سرک بکشیم . اسفند ماه تکانی به خود داد و ما از دیوار زمستان پریدیم . به بهار سبز و خرم رسیدیم و اکنون در پایان اردیبهشت سرشماری روزهایی که برای ما از ساعت 7 صبح در مدرسه شروع می شد و ساعت 3:30 بعد از ظهر به پایان می رسید، تمام شد. مدرسه حالا صدای دانش آموزانش را گم کرده است و چشم به راه پیچیدن دوباره ی صدای پای آن ها در تالار قلب خود است.

خدا را شاکریم که این سال تحصیلی را در پناه لطف و کرامت بی پایانش به سلامت پیمودیم ، عشق و دانایی را نثار دانش آموزان کردیم، یاد دادیم و بیش تر از آنچه یاد دادیم ، خودمان آموختیم. هر آنچه در این سال تحصیلی شنیدیم طنین عشق بود و بس.

جشن پایان سال تحصیلی امروز با نوای موسیقی و شادی دبستان پرسش را پر کرده بود . سرکار خانم خانجانی مدیر مدرسه طی یک سخنرانی شیرین روزهای اولی که بچه ها به مدرسه آمدند را یادآوری کردند . از تک تک همکاران آموزشی و اجرایی تشکر کردند و دانش آموزان با شور و شوق خاصی برای معلمان ، کادر اجرایی و مدیر مهربان مدرسه دست می زدند و با نگاه مهربانشان از آنها تشکر می کردند .

در این جشن برای متولیدن بهار تولدی به یاد ماندنی گرفته شد و کارت های تبریک به آنها تقدیم شد و کیکی به مناسبت این دو جشن در بین همگی تقسم شد . در پایان هم دانش آموزان پایه پنجم نمایش کوتاهی برای دوستانشان اجرا کردند و لحظات پایانی جشن با اشک های از سر دلتنگی ، در آغوش کشیدن هایی از سر مهر و محبت به انتها رسید.