سرای دانش

استراتژی مطالعه در هفته قبل از کنکور

تورق سریع جمع بندی کامل و نهایی از تمام کارهای شماست! کارهایی که در طول امسال انجام داده اید.

تورق سریع جمع بندی کامل و نهایی از تمام کارهای شماست! کارهایی که در طول امسال انجام داده اید. برای این کار برای هر کتاب دو الی سه ساعت در نظر گرفته و کارهای زیر را انجام دهید:

1- در این هفته (هفته آخر) اصلاً مطلب جدید نخوانید.

2- به تمام نکات، فرمول ها و قواعد درس های تخصصی و عمومی نگاه تند و سریع داشته باشید.

استراتژی مطالعه در هفته قبل از کنکور

3- با تورق سریع می توانید مطالبی را که خوانده اید دسته بندی و مرتب کرده و آنها را در حافظه خود ثبت نهایی کنید.

4- به حاشیه نویسی های کتاب ها و کتاب خودآموزی تان توجه کنید.

5- یادداشت برداری ها و حاشیه نویسی های خود را ورق بزنید.

استراتژی مطالعه در هفته قبل از کنکور

6- اگر در طول سال خلاصه نویسی انجام داده اید حتماً آنها را مطالعه کنید.

7- لغات ادبیات، زبان انگلیسی و عربی را مرور کنید.

8- مطالبی را که نشانه گذاری کرده اید نگاه کنید.

9- با تورق سریع و مرور چشمی کتابها و حاشیه نویسی و خلاصه نویسی ها، مطالب را در حافظه خود تثبیت نهایی می کنید.

استراتژی مطالعه در هفته قبل از کنکور

10- آزمون هایی را که در طول سال داده اید، حتماً مطالعه کنید.

11- سرتیترهای موضوعات درسی را نگاه کنید.

استراتژی مطالعه در هفته قبل از کنکور

12- نکاتی را که زیر آنها خط کشیده اید و زیرنویسی کرده اید را دوباره بررسی کنید.

13- در تورق سریع دین و زندگی به آیات و احادیث و ارتباط آنها با سرتیترها توجه کنید.

به امید موفقیت برای تمامی دانش آموزان داوطلب آزمون سراسری 1398

media-object

نرجس مقتدایی

با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان کنکوری