سرای دانش

راهکارهای تقویت دست خط دانش آموزان دبستانی

خط نستعلیق یکی از نظامهای هندسی نوشتاری است که از نظر ظاهری دارای ویژگیهای زیبا شناختی عالی بوده و همانند سایر هنرها عناصر بصری مهمی مانند تقارن، توازن تناسب، تعادل، هماهنگی، حرکت، ریتم، دور، سطح و مواردی از این دست در آن مطرح میشود.

خط خوب یکی از مهارت هایی است که باید از سن کم يعني از دوره ي پیش دبستانی به دانش آموزان آموخته شود در غير اين صورت بخشي از فرايند ياددهي ، يادگيري دچار نقص خواهد شد .

از اين رو درک صحيح مکانيسم ها و عواملي که مي توانند باعث مشکلات دست خط شوند ضروري به نظر مي رسد در بسياري موارد ديده شده که مشکلات خوانايي دست خط بدون مداخلات درماني بر طرف نمي گردد .

راهکارهای تقویت دست خط دانش آموزان دبستانی

شرایط موثر بر بدخطی دانش آموزان:

گانيه معتقد است که براي يادگيري دو دسته شرايط وجود دارد : شرايط دروني يادگيري و شرايط بيروني يادگيري .

البته در بررسي علل بدخطي و بد آموزي خطي دانش آموزان دوره ي ابتدايي علاوه بر عوامل آموزشي و تربيتي و در حقيقت ، کار معلم ، که جزء شرايط بيروني هستند بايد شرايط دروني که مربوط به شرايط رواني کودکان مي باشند نيز مورد توجه قرار گيرند چه بسا بدخطي دانش آموزان  به دليل حالات عاطفي نامطلوب و نداشتن هدف و انگيزه براي زيبا نويسي و يا ضايعات استخواني  و يا نداشتن آمادگي روحي رواني و محيط  نامناسب و فقر آموزش همچنين تمرينات غلط و فقدان رسيدگي باشد. 

یکی از نیازهای اساسی دانش آموزان دوره دبستان زمینه سازی برای شکل گیری یک نظام نو مطلوبی که در تعبیر رایج از آن به عنوان «خط دانش آموز» یاد می کنیم واجد خصوصیات زیر است:
– رسا بودن.
– خوانا بودن.
– زیبا بودن.
– درست بودن شکل حروف و کلمات.

راهکارهای تقویت دست خط دانش آموزان دبستانی

خطاهای متداول در نوشتن:

کج نويسي بيش از حد که به دلايل متعددي مثل بسيار نزديک بودن بازو به بدن و بسيار سفت گرفتن شست و دور بودن خيلي زياد نوک قلم از انگشتان و صحيح نبودن جهت کاغذ و درست نبودن جهت حرکت قلم اتفاق مي افتد.

راست نويسي بيش ازحد عواملي مثل بسيار دور بودن بازو از بدن وبسيار نزديک بودن انگشتان به سرقلم-هدايت قلم به تنهايي توسط انگشت سبابهنا صحيح بودن جهت  کاغذ در ايجاد ان موثر مي باشد.

پرفشار نوشتن که بر اثر فشار دادن بيش از حد انگشت سبابه و استفاده از قلم نا مناسب

 کم رنگ نويسي بيش از حد به عواملي مثل بيش از حد کج يا  راست نگه داشتن قلم و چرخش نوک قلم به يک سمت و قطر بيش از حد قلم بستگي دارد.

 زاويه دار نويسي بيش از حد : به دليل سفت بودن بيش از حد شست و بيش از حد شل نگه داشتن قلم و حرکت بيش از حد قلم اتفاق مي افتد.

راهکارهای تقویت دست خط دانش آموزان دبستانی

نکات مهم در یادگیری سریع تر خوش خطی: 

گام اول: در یادگیری سریع خوش خطی، علاقه است. اگر علاقه نداشته باشید در میانه راه خسته می شوید و یادگیری شما نیمه تمام می ماند.

گام دوم: تمرین مداوم و کمی صبر است. اگر بتوانید روزانه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه تمرین کنید، ممکن است حدود ۲ ماه طول بکشد تا کم کم دارای خطی زیبا شوید. پس انتظار نداشته باشید در عرض یک هفته خوش خط شوید.

گام سوم: بخاطر سپاری اصول است بخصوص بخاطرسپاری اصول نوشتن حروف! در واقع یکی از مهم ترین کارهایی که برای خوش خط شدن نیاز دارید، به خاطر سپاری شکل حروف است. مشکل ما بد خط ها عدم توانایی دست مان نیست. همه ما فکر می کنیم که دست ما نمی تواند خوش خط بنویسد اما این گونه نیست. 

media-object

نرجس مقتدایی

متاسفانه بدخطی مشکل اکثر دانش آموزان است.