سرای دانش

اضطراب در دانش آموزان دوره ابتدائی

مسئله ی پر اهمیت استرس و اضطراب در دانش آموزان باید توسط والدین آنها و همینطور کادر روان شناسی بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

عواملی که باعث اضطراب در دانش آموزان می شود :

اضطراب در دانش آموزان دوره دبستان

 • فشار و سخت گيري بيش از حد والدین بر فرزندان

 • کاهش اعتماد بنفس

 • محيط فيزیكی نامناسب

 • تناقض در رفتار والدین

 • عوامل خانوادگی و ارثی(گاهی نگرانی هاي والدین و اضطراب آنها به فرزندان نيز منتقل می شود)

 

اضطراب در دانش آموزان دوره ابتدائی

عوامل پدید آورنده اضطراب

۱. وجود اختلاف و درگيري در زندگی خانوادگی:

کودکی که در محيط خانواده احساس امنيت و آرامش نداشته و فضاي پرتنش و پردرگيري باعث عدم تعادل روحی و جسمی وي شده، به خاطر وحشت از دست دادن محبت پدر و مادر و احتمالا جدایی آنها دچار اضطراب می شود .

۲. انتقاد دائم، بازخواست و سرزنش کودک:

کودک و دانش آموزي که زیر ذره بين پدر و مادر و اطرافيان باشد و رفتار و نمراتش موردنظر بوده و مدام بازخواست می شود، در صورتی که قصور و کوتاهی داشته باشد مورد سرزنش قرار می گيرد و ترس از عدم موفقيت سبب اضطراب می شود .

۳. مقررات دست و پاگير در خانواده:

چنانچه امر و نهی مكرر و عدم استقلا ل در انجام کارها و حتی انتخاب نوع لباس، در خانه وجود داشته باشد، کودک کم کم اعتماد به نفس لازم را از دست می دهد و به مرور زمان مانند یك ماشين منتظر گرفتن برنامه می ماند. در انجام کارهایش دچار وسواس و دلشوره می شود و بدون کمك دیگران قادر به انجام کارهایش نخواهد بود و این امر سبب افسردگی و گوشه گيري و اضطراب وي می شود .

۴. داشتن ظاهري نامتعادل و غيرمعمول:

کودکی که چهره نامناسب یا اندامی نامتعادل دارد، از اینكه در جمع دیگران باشد احساس حقارت می کند. این کودک از تمسخر دیگران می گریزد و از چيز مبهمی رنج می برد و به دليل عدم تعادل جسمی، فراري، گوشه ­گير و مضطرب می شود .

۵. بيماري هاي پی درپی کودک:

کودکی که مرتبا بيمار است، ضعيف بوده و زود خسته می شود. نمی تواند فعاليت هایش را خوب انجام دهد و اعتماد به نفس ندارد و ترس از عقب ماندن از دیگران و عدم توجه سایرین به او سبب نگرانی و اضطرابش می­گردد .

 

اضطراب در دانش آموزان دوره ابتدائی

 

از علایم اضطراب می توان موارد زیر را نام برد :

 • احساس خستگی

 • عصبی بودن و بی قراري

 • ترس و نگرانی

 • بی خوابی یا بد خوابی

 • تپش قلب و تنفس نامنظم و سریع

 • عرق کردن

 • مشكل در تمرکز و حافظه

 • لرزش یا پرش عضلات

 • تكرر ادرار

 • شكایات متعدد جسمانی بدون دليل پزشكی(سردرد هاي متنوع و سرگيجه، مشكلات گوارشی که البته فرد به عمد آنها را نمایش نميدهد)

اضطراب در دانش آموزان دوره ابتدائی

 

اثرات نگرانی بر کودکان

۱.  نگرانی موجب توقف فكر کودک برمشكلات و ناراحتی ها می شود

۲. نگرانی موجب اختلال در تمرکز حواس می شود وکودکِ مضطرب نمی تواند به خوبی حواس خود را در کارها جمع کند .

۳. نگرانی و اضطراب قدرت تصميم گيري و اراده را از آنها سلب می کند.

۴. موجب می شود که فكر آنها در مورد برخی چيزها بيش از حد مشغول شود و به مطلب و موضوع درسی بی

توجه شوند.

۵  .کودک را بدبين می کند و همواره فرآیند و رویدادهاي ناگوار را پيش بينی می کند .

۶. فكر کودک را متمرکز بر مشكلات ميكند به طوریكه هر ساعت به یك مساله خطرناک می اندیشد .

۷. اضطراب و عدم اعتماد بنفس باعث وابستگی او به دیگران ميشود و او خود را ناتوان احساس ميكند و نمی­تواند با اطمينان و قاطعيت عمل کند.
احساس گيجی و سر درگمی می کند و قدرت مقابله با مشكلات را از دست مي دهد.
توان کنترل خویش را ندارد.
اینگونه کودکان قادر به آرامش و خواب راحت نيستند.
احساس خستگی و کوفتگی و ضعف جسمانی دارند.
سر درد ،درد قفسه سينه ،دردپا یا دست،درد شكم و سو هاضمه و کم اشتهایی به سراغشان می آید .

 

در پایان توجه داشته باشيد که :

تمام این آثار سوء در همه کودکان ظاهر نمی شود و هر کس به درجاتی به آنها دچار می شود .
اضطراب در کودکان در دوره هایی در طی رشد قابل انتظار هستند و این حالتها طبيعی در نظر گرفته ميشوند (براي مثال روز اول مدرسه)
برخی کودکان ممكن است از کمرویی بيش از اندازه و یا دشواري در تطابق با موقعيت جدید در رنج باشند .

 

منبع: http://iranhypnose.ir

media-object

فائزه عبدی

مطالبتان بسیار خوب بود سپاسگذارم

profile

فریبا اله دادی

سپاس از شما