سرای دانش

نجوم برای کودکان

آشنایی با دنیای نجوم و ستاره شناسی برای کودکان بسیار جذاب است. همچنین این اتفاق نگرش آنها را به هستی عوض خواهد کرد.

علم نجوم چیست؟ 

تا چه حد با علم نجوم آشنا هستید؟ مطمئناً شگفتیها و جذابیت ستارگان و سیارات و نحوه حرکت آنها شما را مجذوب این علم کرده است. ستاره شناسی یکی از کهن ترین علوم به شمار می رود و منجمان قدیم از روی مکان خورشید در آسمان و وضعیت ستارگان ، زمان را تعیین کرده و به تنظیم تقویم و تعیین فصول و جهات می پرداختند. در حقیقت شناخت فعلی ما از کیهان تا حد زیادی مدیون کار ستاره شناسان قدیم است.

چگونگی به وجود آمدن علم نجوم: 

شاید بتوان گفت که سومریان نخستین قومی بودند که به بررسی حرکات ستارگان پرداختند . چینی ها به خسوف و کسوف توجه بسیاری داشتند اما بابلی ها خورشید را بیشتر از همه می پرستیدند. مصریان قدیم خورسید را ‍« رع » می نامیدند و عقیده داشتند که خدای بزرگ هر روز به هنگام طلوع با سوار شدن در قایقی که بر پشت الهه آسمان « نوت » قرار داشت ، از پهنه اقیانوس فضا می گذشت. قبل از اختراع تلسکوپ ، در نزدیکی قرن هفدهم ،نجوم بر مبنای مشاهده با چشم غیر مسلح پایه گذاری شده بود. در ابتدا مردم از محل ستاره ها و سیارات در آسمان نقشه تهیه می کردند . متمدن ترین ها برای نقشه برداری آسمان نظام داشتند و ما می دانیم که امروزه نجوم از نظریات یونانیان باستان سرچشمه می گیرد.

کهکشان چیست: 

کهکشان ها بزرگترین قطعات جهان هستند. کهکشان ها حاوی ستاره ها و گاز و گرد و غبارند.

کوچکترین کهکشان ها حدود 10 میلیون ستاره در خودشان دارند. به این نوع کهکشان های کوچک کهکشان های کوتوله میگویند. 

نجوم برای کودکان
اهداف دوره ی نجوم برای کودکان: 
افزایش قدرت تحلیل 
افزایش دقت کودکان در مشاهده محیط پیرامون خود 
افزایش قدرت استدلال و استنتاج از مشاهده پدیده های گوناگون 
مزایای آموزش نجوم برای کودکان: 
تقویت نگرش مثبت و تقویت خودباوری 
افزایش سطح سواد علمی 
آشنایی بیشتر با کاربردهای درس علوم
درک سامانه ها، چرخه ها و مقیاس ها و ...
 
نجوم برای کودکان