سرای دانش

می خواهم بهتر باشم

در کل برای بهتر شدن هیچ وقت دیر نیست و همیشه می‌توان یک شروع خوب را رقم زد .

این جمله را از زبان هرطیف از انسان ها می توان شنید براساس تحقیقات  ذهن های پویا و فعال  همیشه عطش یادگیری و بهتر شدن را دارند  و هیچ سقفی را برای بهتر شدن خود نمی بینند که همواره جایگاه خوب خود را حفظ کنند  این مقدمه رابیان کردم که  که شما دانش آموز قوی  حرکت پیشرفتی خودت رو حفظ کنی و همواره برای بهتر شدن تلاش کنی و یا  اگر دانش آموزی  هستی که از شرایط خود راضی نیستی ! این رو بدان که همیشه باید به سمت بهتر شدن حرکت کرد بعضی از دانش آموزان  که حرکت خود را خوب نمی دانند باید در جریان باشند که انفاق عجیبی رخ نداده و نیاز به غم غصه خوردن نیست هر انسان یا داوطلب موفقی از اول  لزوما با موفقیت روند خود را شروع نکرده است مخاطب من بیشتر دانش آموزانی هستند که تا الان از روند خود نتیجه مورد نظر را نگرفته اند  پس باید کمی تامل کنند و بررسی کنند که مشکل از کجاست؟ دانش آموزان اول  باید به چند پرسش کلیدی پاسخ دهد.

1-آیا برنامه منظم برای مطالعه دارید؟

اگر جواب خیر هست باید یک برنامه متناسب با شرایط خود و به کمک  مشورت با یک مشاوره برنامه ریزی انجام دهید.

اگر جواب بله هست و از روند خود راضی نیستید  باید از خود بپرسید که  آیا به برنامه متعهد بوده اید  یا نه.

 

می خواهم بهتر باشم

 

2-آیا ساعات مطالعاتی شما متناسب با اهداف تحصیلی مورد نظرتان است یا نه؟

اگر جواب خیر است باید توجه کرد که بین دروس تخصصی وعمومی میزان مطالعه باید تفاوت باشد و هر درسی را براساس نقاط ضعف و قدرت خود برنامه ریزی متفاوت  کنید و به آن ساعت خاصی  اختصاص دهید.

می خواهم بهتر باشم

اگر جواب بله است و از میزان ساعت مطالعه خود راضی هستید  ولی جواب مورد نظر را نگرفته اید باید به کیفیت ساعت مطالعه خود توجه کنید.

3-آیا رفتار متناسب با هر درس را درست انجام میدهید؟

خب هر درسی ک رفتار مطالعاتی خاص خود را دارد یعنی اینکه مطالعه درس ریاضی و شیمی و فیزیک و دروس عمومی باهم متفاوت است و نمی تواند یکنواخت باشد.

اگر جواب بله هست این روند را ادامه و در جهت بهتر شدن آن میتوان گام برداشت.

اگر جواب خیر هست باید یک بازنگری بر مطالعه هر نوع درس انجام داد و رفتار مطالعاتی خود را عوض کنید.

در کل برای بهتر شدن هیچ وقت دیر نیست و همیشه می توان یک شروع خوب را رقم زد .

می خواهم بهتر باشم