سرای دانش

تاثیرات بازی ریاضی بر رشد و تقویت روزافزون کودکان

سرگرمی‌ها‌ و بازی‌های‌ ریاضی‌، شرایط و زمینه مساعدی برای رشد ذهنی، تقویت قوه ابتکار، تخیل‌ و تفکر تحلیلی فراهم می آورد.

بازی، طبیعی‌ترین وسیله آمـوزش کودکان است. کودک از طـریق بـازی آموزش می‌بیند، چیزهای تازه‌ای کشف می‌کند، به خاصیت اشیا پی می‌برد‌، رفتار بزرگ‌ترها را تقلید می‌کند، دنیای اطراف خود را می‌شناسد و به افکار خود نظم می‌دهد. بازی، حس کنجکاوی کودک را تحریک می‌کند و به او چـیزهای تازه‌ای می‌آموزد. کودکان ضمن بازی تجارب‌ زیادی‌ به دست می‌آورند و متوجه بسیاری از مسائل و پدیده‌های طبیعی می‌شوند. اغلب موضوع‌های یادگیری پیش از جذب و حفظ، نیاز به مقداری تکرار دارد که بتواند تثبیت شود. امـا تـکرار محض‌، باعث‌ یادگیری نخواهد شد. پیشرفت در یک مهارت، هنگامی حاصل می‌شود که تکرار نتایج ایجاد لذت یا خشنودی کند و مهارت به دست آمده را تأیید کند.

بازی به رشـد و پیـشرفت روزافزون کودک کمک می‌کند. کودک از بازی کردن لذت می‌برد؛زیرا در بازی می‌تواند دست به فعالیت‌هایی بزند که در واقعیت برایش امکان‌پذیر نیست. بازی‌ روشی‌ است‌ که در آماده‌سازی ذهن برای‌ یادگیری‌ مـهم‌ اسـت. اگر بچه‌ها در سنین دبستان موضوعی را درک کنند و در این‌باره از شیوه صحیح استفاده شده باشد، آن را فراموش‌ نخواهند‌ کرد‌. استفاده از بازی نوعی تداعی یا کدبندی برای‌ یادگیری‌ بهتر اموری است که دیرتر یـا مـشکل‌تر بـه ذهن می‌نشیند. بازی می‌تواند مـحرکی بـرای یـادگیری اجتماعی باشد.

تاثیرات بازی ریاضی بر رشد و تقویت روزافزون کودکان

بازی‌های ریاضی، باعث می‌شوند دانش‌آموز، ریاضی را‌ در‌ طول‌ زندگی خود دوست داشته باشد و آن را در زندگی به کار ببرد. تدریس در‌ قـالب‌ بـازی‌های‌ مـورد علاقه کودکان، یکی از بهترین روش‌های تثبیت و تسریع یادگیری ریاضی است. اگـر‌ آمـوزش‌ از طریق بازی صورت بگیرد، دانش‌آموزان زودتر مطالب را می‌فهمند و دیرتر فراموش می‌کنند‌. استفاده‌ از‌ بازی در تدریس درس ریاضی هـرچند تـدریس را طـولانی‌تر می‌کند، اما یادگیری را عمیق‌تر‌، دلپذیرتر‌ و عملی‌تر می‌نماید.

تاثیرات بازی ریاضی بر رشد و تقویت روزافزون کودکان
media-object

فریبا اله دادی

بازی های ریاضی باعث افزایش علاقمندی دانش آموز به این درس شیرین می شود. ممنون و خسته نباشید به خانم فولادی

media-object

معصومه زمانی

فوق العاده جالب بود.