سرای دانش

تورق سریع یعنی مرور مطالب مهم

در این یک هفته (که ممکن است برای بعضی‌ها کمتر باشد) باید تورق سریع انجام شود. هم‌چنین برنامه‌ی خواب و درس خواندن تنظیم شود تا روز کنکور مشکلی به وجود نیاید.

یک هفته قبل از کنکور روزهایی است که باید آن را جدی گرفت.

در این یک هفته (که ممکن است برای بعضی‌ها کمتر باشد) باید تورق سریع انجام شود. هم‌چنین برنامه‌ی خواب و درس خواندن تنظیم شود تا روز کنکور مشکلی به وجود نیاید. ساعت مطالعه در این هفته کاهش می‌یابد و خواب به ۸ ساعت می‌رسد.کسانی که به دلیل عادت قبلی، شب‌ها بیشتر درس می‌خواندند باید برنامه‌ی خودرا تنظیم کنند و شب‌ها بخوابند.

تورق سریع یعنی مرور مطالب مهم

تورق سریع یعنی مرور مطالب مهم، خلاصه‌برداری‌ها، نشان‌دار کرده‌ها و... . تورق سریع به این معنی نیست که مطالب را شتاب‌زده و باعجله ورق بزنید، بلکه باید مطالب به‌طور سریع اما باتمرکز مرور شوند. هدف از این کار بازیابی مطالبی است که یادگرفته‌اید ولی ممکن است کمی فراموش شده باشند. پس این زمان برای خواندن مطالب جدید نیست.

همان‌طور که روش مطالعه‌ی دروس عمومی و اختصاصی تفاوت داشت، نحوه‌ی تورق سریع این دو هم متفاوت است. در دروس عمومی ادبیات و دینی بهتر است کتاب مرور شود. باید طوری مرور کنید که تصویر صفحه به صفحه‌ی کتاب در حافظه‌ی تصویری شما ماندگار شود. در درس عربی به مرور قواعد بپردازید و در درس زبان هم لغات را مرور کنید. در دروس اختصاصی فرمول‌ها باید یادآوری و حفظ شوند، اما درسی مثل زیست باید کتاب درسی و حاشیه‌نویسی‌ها مرور شود. استفاده از کتاب خودآموز و مرور نکات هم بسیار موثر است.

تورق سریع یعنی مرور مطالب مهم

پس از تورق هرکتاب بهتر است یک مجموعه سوال از آن درس تست زده شود، اما تست‌ها زیاد نباشد که هیجان تست‌زنی برای جلسه‌ی کنکور باقی بماند.

تورق سریع تا یک روز مانده به کنکور ادامه می‌یابد و روز آخر فقط باید به استراحت وتفریح گذرانده شود. در روز آخر کارهایی انجام دهید که شما را خسته کند و شب زودتر بخوابید که صبح زود باانرژی سرجلسه حاضر شوید.

به یاد داشته باشید که تورق سریع حتما باید انجام شود پس به‌هیچ‌وجه آن را کنار نگذارید.

به امید موفقیت تمامی شما در کنکور

تورق سریع یعنی مرور مطالب مهم