سرای دانش

ارائه کارنامه نیمسال دوم

امروز یکشنبه مورخ 1398/04/09 کارنامه متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد حافظ توزیع گردید.

امسال هم با تمام سختی‌ها و مشقت‌ها به پایان رسید و اکنون وقت آن رسیده است که دانش آموزان عزیز نتیجه یکسال زحمت و تلاش خود را ببینند. دانش آموزان دبیرستان دوره دوم سرای دانش واحد حافظ که از در بازه زمانی 1 تا 26 خرداد ماه 1398 امتحانات پایان ترم خود را پشت سر گذاشتند؛ حالا پس از چند روز از پایان امتحانات امروز یکشنبه مورخ 9 خرداد 1398 به همراه اولیای خود به مدرسه مراجعه کردند برای دریافت کارنامه.

ما هم به این دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم آنها تبریک می‌گوییم و امیدواریم در تمامی مراحل زندگی موفق و پیروز و مایه‌ی سرافرازی کشور عزیزمان باشند.

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

ارائه کارنامه نیمسال دوم
 
ارائه کارنامه نیمسال دوم
 
ارائه کارنامه نیمسال دوم
 
ارائه کارنامه نیمسال دوم
ارائه کارنامه نیمسال دوم