سرای دانش

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم امیرکبیر ، نام پشتیبان: خانم سارا معرفت


🌸عرض سلام و وقت به خیر🌸
شرح فعالیت های روز یکشنبه مورخ ۹۸/۵/۲۰ را به اطلاع شما والدین گرامی می رسانم👇


📝در ابتداي روز آزمون صبحانه از دروس ریاضی، علوم و فارسی برگزار شد،آزمون صبحانه تصحيح شد و به دانش آموزان تحويل داده شد.
⚠️اوليای گرامي لطفا پس از ملاحظه آزمون صبحانه آن را امضا بفرماييد و دانش آموزان روز سه شنبه همراه خود داشته باشند🙏🏻


🔔کار در کلاس
چند تمرین از ضرب و تقسیم حل شد و دانش آموزان پای تخته آمده و حل کردند. اشکالات موجود شناسایی شد.
همچنین مفهوم اعداد مثبت و منفی مرور شد.
✅برای تعدادی از دانش آموزان، به صورت دستنویس در یک برگه چند تمرین نوشتم و در صفحه اول کتاب تابستان قرار دادم. لطفاً نسبت به حل این تمارین توجه ویژه نشان دهید.
روز سه شنبه برگه هارو تحویل گرفته و تصحیح میکنم.
همچنین صفحات ۱۲ تا ۲۰ و ۴۶ تا ۴۹ تصحیح شد. لطفاً کامنت های اینجانب را در پایان صفحات ملاحظه کنید و نسبت به درخواستی که از دانش آموز داشتم، لطفاً توجه ویژه داشته باشید. متشکرم🙏


🔔ریاضی
صفحه ۷۱ (نگاه به گذشته) ، سوالاتِ  ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸ و صفحه ۸۱ (نگاه به آینده) سوالاتِ ۲۴۱ و ۲۴۲  حل شد.


🔔فارسی
گسترش جملات تدریس شد و از تک تک بچه ها خواسته شد تا جملات مطرح شده توسط دبیر را گسترش دهند.
کلمه ساده و مرکب تدریس و مرور شد.
صفحه ۷۸ و ۷۹ سوالاتِ ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶ حل شد.


🔔زبان
دانش آموزان به سالن اجتماعات رفته و ادامه ی کارتونِ جلسه قبل را مشاهده کردند.


🔔ورزش
دانش آموزان به سالن رفته و به نرمش و سپس بازی فوتبال پرداختند.⚽️


❗️تکالیف❗️
ریاضی: صفحه ۷۳ سوالاتِ ۲۰۹ تا ۲۱۵ حل شود.(تا سه شنبه)
فارسی:
صفحه ۷۹، سوالات ۲۳۷ تا ۲۴۰ حل شود.
دو جمله ی "علی کتاب را بست" و "او شیشه را شکست" را گسترش دهید.


چنانچه تمایل دارید فرزندتان در این اردو شرکت کند، رضایتنامه همراه با وجهِ اشاره شده را سه شنبه همراه دانش آموزتان بفرستید.🙏


آزمون صبحانه ی سه شنبه از مباحث زیر برگزار میشود.👇
ریاضی: مقایسه ی اعداد مثبت و منفی
علوم: خلاصه درس ها
فارسی: نهاد و گزاره و جملات عاطفی


با سپاس از همراهی شما والدین گرامی🌹🙏