سرای دانش

گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران

پایه پنجم ، نام پشتیبان: خانم زهرا هنرمند


✅ گزارش یکشنبه ۲۰ مرداد ۹۸


🔔 اول :
   سوالات ۱۵ ، ۱۶ و ۲۰ که سوالات دشوار ریاضی از آزمون جمعه ۱۸ مرداد بودند، حل و توضیح داده شد.


🔔 دوم :
   خلاصه درس آزمون سوم فارسی چهارم از صفحه ۶۴ کتاب تابستان توضیح داده شد. دانش آموزان جملاتی با نشانه ربط مثال زدند. سوالات ۱۹۱ ، ۱۹۲ و ۱۹۳ از کتاب تابستان حل شد.


🔔 سوم :
   دانش آموزان در سالن ورزشی، فوتبال بازی کردند.


گزارش کلاسی پایه پنجم دبستان مرزداران
🔔 چهارم :
   دانش آموزان به همراه پشتیبان و دبیر زبان به سالن اجتماعات رفتند و ادامه کارتون هفته پیش را دیدند.


🔔 پنجم :
   سوالات ۸۱ ، ۹۰ و ۱۶۱ ریاضی از کتاب تابستان حل شد.


📝 تکلیف فارسی :

حل سوالات ۱۹۴ تا ۱۹۸ از کتاب تابستان

🔸 روز تحویل : یکشنبه