سرای دانش

تحلیل آزمون

بررسی تحلیل آزمون از نگاه خانم سمیرا پاکزاد پشتیبان پایه دوازدهم تجربی

چراباید آزمون تحلیل کنیم ؟!

تحلیل آزمون به منظور بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت انجام می شود.

نکته مهم در بررسی آزمون این است که با آن احساسی برخورد نکنید. زیرا هدف از آزمون دادن این است که شما میزان پیشرفت را نسبت به آزمون قبل ارزیابی کنید.

کلیدی ترین عاملی که به پیشرفت شما کمک می کند تحلیل آزمون است، که در اینجا روش تحلیل در کلاس بررسی می شود.

تحلیل آزمون

دانش آموزان بعد از آزمون در همان روز تمام سوالات اشتباه در درس عمومی و اختصاصی را بررسی می کنند و در دفتر خودآموز یادداشت می نمایند.
دلیل این کارچیست ؟

۱: باید علل احتمالی را بیابیم که بی دقتی، عدم تسلط ،اشتباه محاسباتی و ... نمونه ای از آن است. تمام موارد بالا با تکرار و تمرین حل می شود.
۲: تسلط پایین یکی دیگراز علل غلط زیاد است که برای افزایش تسلط باید در روزهای پایانی مبحث جدید نخوانیم و تست بیشتر حل کنیم. سوالات نزده درس های عمومی نیز در روز جمعه  بررسی می شوند و این کار در دفترچه عمومی به طور کامل تحلیل می گردد و دفترچه های آزمون توسط دانش آموزان نگه داری می شود و بانوشتن سوالات عمومی دانش آموزان را تشویق به تحلیل درس های عمومی می کنم.

سوالات نزده درس های اختصاصی تاروز دوشنبه فرصت تحلیل دارند زیرا این از سوالات شمار بالایی دارند و دانش آموزانم وقت کافی برای یادگیری نمی گذارند.
البته شایان ذکراست در کار در کلاس های روز شنبه بعد از آزمون سوالات نزده اختصاصی توسط بچه ها تحلیل می شود.

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون
تحلیل آزمون