سرای دانش

برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ 2

جامعه نیاز به مشاغل مختلف در تمام سطوح و موقعیت ها دارد و از کلیدی ترین و مفیدترین این وظیفه ها، مهندسی است.

جامعه نیاز به مشاغل مختلف در تمام سطوح و موقعیت ها دارد و از کلیدی ترین و مفیدترین این وظیفه ها، مهندسی است، پس ضرورت دارد تا تعدادی از دانش آموزان ما در آینده در این پست مهم ایفای نقش نمایند. یکی از مهیج ترین راه ها برای ترغیب شاگردان برگزاری مسابقه هایی با زمینه مهندسی است. مسابقه نجات تخم مرغ یکی از کاربردی ترین و جالب ترین این مسابقات است که هزینه مالی زیادی ندارد ولی شور و هیجانی که در بین شاگردان ایجاد می کند غیر قابل ارزش گذاری است.
 هدف مسابقه نجات تخم مرغ بسیار روشن است، شما باید سازه یی درست کنید که بتواند تخم مرغ خام را در سقوط از ارتفاع نجات دهد. وسایل درست کردن سازه بسیار ساده و ارزان می باشد. شاگردان می توانند در گروه های ۳ و یا ۴ نفره در این مسابقات شرکت کنند.

مواد مجاز گفته شده در بخش قوانین در اختیار هر تیم قرار می گیرد تا هر کدام مطابق خلاقیت و ابتکار خویش سازه‌ای درست کنند که بتوان در آن یک تخم مرغ خام را قرار داد. سپس سازه‌ها از ارتفاع هفت متری به زمین انداخته می شوند. سازه‌ای که بتواند از سقوط نجات پیدا کند و وزن کمتری داشته باشد، برنده مسابقه می باشد.
تیم ها باید در نظر داشته باشند که خلاقیت در ساخت سازه و نوع طراحی نیز توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار می گیرد. دانش آموزان مدرسه سرای دانش واحد حافظ متوسطه اول در کلاس های پژوهش در طی سه هفته در قالب گروه های سه و یا چهار نفره با خلاقیت های خود اقدام به ساخت سازه هایی برای شرکت در این مسابقه نمودند. و در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۵/۲۰ این مسابقات به صورت کلاس محور برگذار شد.
نام پشتیبان: محمد قیصریان

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است: