سرای دانش

علائم نگارشی فارسی پایه چهارم ابتدایی

اهمیت علائم نگارش فارسی

برخي عقيده دارند که وسيله ارتباط آدميان با يكديگر، در ابتداء اشارات دست بوده است و اين اشاره ها داراي ساختهاي پيچيده شده بودند. 
الفاظ، به عقيده ايشان، به تدريج جاي اشاره را  گرفته اند. 
 هم اشارات دست و هم الفاظ، نشانه هستند. يعني افراد بشر، با توافق ميان خود و برحسب قرارداد، حرکات دست والفاظ را معني دار کرده اند. 
 نشانه ها امروزه در همه جا وجود دارد: 
علائم راهنمايي و رانندگي، نتهاي موسيقي و رقص، علائم رياضي و غيره بخشي از نشانه هاي رايج هستند. 
 در نوشتن نيز نشانه هايي به کار ميبرند تا خواندن را روان يا اطلاعاتي را به متن اضافه کنند.
 کاربرد اصلي نشانه ها جدا کردن کلمه ها و گروهها و جمله ها از يكديگر و مشخص کردن رابطهآنها با هم است. مشخص کردن حالات عاطفي نويسنده و آهنگ کلام و هم معنايي و تعيين ساختار داخلي کلمات، برخي ديگر از کاربردهاي نشانه ها هستند. نشانه هايي که در خط فارسي به کار ميروند عبارتند از نقطه، ويرگول، نقطه ويرگول، دو نقطه، هلال (پرانتز)، علامت نقل قول(گيومه)، قلاب، خط تيره، سه نقطه، مميز، علامت سئوال، علامت تعجب، علامت تكرار، ستاره، پيكان. که در سال چهارم دبستان در درس فارسی به طور کامل تدریس میشوند.

علائم نگارشی فارسی پایه چهارم ابتدایی

پشتیبان پایه چهارم: زینب ناحی