سرای دانش

برگزاری اردو کاخ موزه گلستان

برگزاری اردو کاخ موزه کلستان در 20مرداد ماه 1398

در روز 20 مرداد ماه دبستان پرسش با برگزاری اردویی جذاب در کاخ موزه گلستان واقع در میدان امام خمینی سعی در شناخت دانش آموزان با تاریخ معاصر ایران ، محل زندگی شاهان قاجار، آشنایی با پوشش و محل سکونت اقوام ایرانی داشت.

در این اردو به یاد ماندنی که باحضور کلیه دانش آموزان، مدیر محترم، معاونین ، دبیران و پشتیبانان برگزار شد ، سرکار خانم درخشان دبیر مطالعات اجتماعی دبستان با توضیحات مفید خود در مورد این موزه، همگان را با آثار ارزشمند تاریخ ایران آشنا کردند.

بازدید ها از چهار موزه: کاخ ابیض (مردم شناسی)، عکس خانه ، شمس العماره و خلوتگاه ناصرالدین شاه صورت گرفت.

در کاخ ابیض ( مردم شناسی) که به دستور رضا شاه یک نمونه از لباس های تمامی اقوام ایران قرار داشت ، ماکت ها و لباس های این اقوام برای دانش آموزان جذابیت بسیار زیادی به همراه داشت.

در موزه عکس خانه واقع در حوض خانه سابق این کاخ دانش آموزان با عکس های متنوع و متفاوتی از دوره ناصرالدین شاه آشنا شدند.

خلوت گاه ناصرالدین شاه مکان دیگری از این کاخ بود که در آن مقبره و تخت وی قرار داشت.

مهمترین و بلندترین موزه شمس العماره بود که در زمان ناصرالدین شاه بلندترین ساختمان تهران محسوب شده و با داشتن 5 طبقه زیبایی خاصی به کاخ گلستان بخشیده بود.

بازدید از این کاخ زیبا نه تنها جذابیت خاصی برای دانش آموزان داشت بلکه روزی سرشار از هیجان و انرژی برای آنها به ارمغان آورد.

برگزاری اردو کاخ موزه گلستان
برگزاری اردو کاخ موزه گلستان
برگزاری اردو کاخ موزه گلستان
برگزاری اردو کاخ موزه گلستان
برگزاری اردو کاخ موزه گلستان
برگزاری اردو کاخ موزه گلستانبرگزاری اردو کاخ موزه گلستان
برگزاری اردو کاخ موزه گلستان
برگزاری اردو کاخ موزه گلستان
برگزاری اردو کاخ موزه گلستان
برگزاری اردو کاخ موزه گلستان
برگزاری اردو کاخ موزه گلستان