سرای دانش

انجام بازی های توجه شنیداری در هفته چهارم از کلاس های تابستان

به معرفی چند بازی افزایش توجه شنیداری در خبر زیر می پردازیم.

در اخبار قبلی با اهمیت تقویت توجه شنیداری آشنا شدید. در این خبر به معرفی چند بازی  افزایش توجه شنیداری می پردازیم تا در زمانهایی که با فرزندتان سپری میکنید انجام داده و علاوه بر تقویت  توجه شنیداری زمان های شادی هم تجربه نمایید.
۱. بازی خرس خوابیده: در این بازی یک نفر روی صندلی مینشیند و چشمانش را می‌بندیم. یک وسیله مانند دسته کلید زیر صندلی قرار میدهیم. یک نفر دیگر باید حرکت کرده و کلید را از زیر صندلی بردارد. آن فردی که روی صندلی نشسته باید به کوچکترین صدا توجه کرده و با حرکت به سمت منبع صدا مانع از برداشته شدن کلید شود.

۲. بازی تشخیص نوع صدا: یک نفر پشت به سایرین می نشیند و بقیه چند صدا با اجسام در دسترس تولید میکنند. فردی که که در جلو نشسته باید تشخیص دهد که چه صداییست. مانند برهم خوردن کاغذ، بازو بسته کردن کشو، باز و بسته کردن زیپ و...

۳.بازی تشخیص جهت صدا: مجدد یک نفر با چشمان بسته پشت به سایرین است. بعد افراد از جهت های مختلف دست می‌زنند و آن فرد باید با دست به منبع صدا اشاره کند.

۴. پیدا کردن شیء پنهان: یک شیء در غیاب یک فرد در اتاق یا کلاس پنهان میشود بعد فرد با چشمان بسته شده وارد کلاس میشود و با توجه به صدا به سمت شیء میرود و آن را پیدا میکند. هم میتوان این بازی را با یک شیء صدا دار بازی کرد هم میتوان با نزدیک شدن فرد با آن جسم شدت ضربات به میز افزایش یابد.

طاهره خورسندی. روانشناس بالینی و درمانگر کودک و نوجوان

انجام بازی های توجه شنیداری در هفته چهارم از کلاس های تابستان
انجام بازی های توجه شنیداری در هفته چهارم از کلاس های تابستان
media-object

شیرین ...

این بازی علاوه بر تقویت توجه شنیداری به ایجاد شور و نشاط در بچه ها و افزایش چابکی آنها می انجامد.