سرای دانش

افزایش و تقویت توجه شنیداری

جلسه چهارم کلاس مهارت های زندگی دوره تابستان پایه سوم

افزایش و تقویت توجه شنیداری

والدین عزیز 

فرزند دلبندتان در این دوره تحصیلی لازم است که بداند بایست به صحبت‌های معلم خود گوش فرا دهد تا مطالب را مناسب‌تر آموخته و به حافظه خود بسپارد، پس چه خوبست ،که اولیاء تا اندازه‌ای در این موارد دانش آموز را آماده کرده تا توانایی‌های و قابلیت های  او شکوفا شوند.

توانایی گوش کردن دانش آموز به گفته‌ها و خواسته‌های پدر و مادر و معلمان، عامل با اهمیتی در فراگیری آنها می باشد و  پیشرفت در زمینه تحصیلی و زندگی اجتماعی و رابطه‌ی عاطفی مناسب را به همراه دارد.

فعالیت هایی به منظور تحکیم توجه شنیداری‼

۱- گوش کردن به صداها: 
کودکان چشم هایشان را می‌بندند و به صداهای اطراف گوش می‌دهند. به عنوان نمونه ، به آوای ماشین‌ها، هواپیما، حیوان‌ها و دیگر صداهای بیرونی، و صداهای اتاق مجاور...

۲- صداهای ضبط شده: 
آوای هواپیما، قطار، حیوان‌ها و زنگ را میتوان ضبط کرد، بعد برای دانش آموزان پخش کرد و از آنها خواست که صداها را تشخیص دهند.

۳- تشخیص آوای خوراکی‌ها: 
از دانش آموزان بخواهید به آوای انواع خوراکی‌ها مانند کرفس، سیب یا هویج هنگام خوردن ، بریدن یا خرد کردن گوش کنند.

۴- تشخیص شئ از مسیر آوای به هم خوردن آن: 
مواد کوچک و سفتی نظیر سنگ ریزه‌ها، دانه‌های نخود و لوبیا، گچ، نمک، ماسه یا برنج را درون ظرف هایی بریزید و در آنها را ببندید. دانش آموزان بایست با تکان دادن ظرف و گوش کردن به آوای آن، شئ درون ظرف را تشخیص دهند.

ما امروز در کلاس مهارت برای افزایش و تقویت توجه شنیداری(بازی خرس خوابیده و صدای کلید) را با شور و هیجان زیادی برگزار نمودیم .
🔎مدرس: هدیه شیشه فر
دکتری تخصصی مشاوره

پشتیبان: درسا صالحی

افزایش و تقویت توجه شنیداری
افزایش و تقویت توجه شنیداری
افزایش و تقویت توجه شنیداری