سرای دانش

اولین اردوی شاد و مفرح تابستانی دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد

اردوی آب بازی با آب پاش

اولین اردوی شاد و مفرّح تابستانی با حضور گل پسرای دبستان سرای دانش سعادت آباد

اولین اردوی شاد و مفرح تابستانی دبستان سرای دانش واخد سعادت آباد
امروز سه شنبه دانش آموزان پایه های دوم تا ششم  بعد از ۴ هفته حضور در کلاس های درس تابستانی به اردوی آب بازی با تفنگ آب پاش واقع در چیتگر رفتند و با یک بازی گروهی و هیجانی انرژی خود را تخلیه کردند.

اولین اردوی شاد و مفرح تابستانی دبستان سرای دانش واخد سعادت آباد
 
اولین اردوی شاد و مفرح تابستانی دبستان سرای دانش واخد سعادت آباد
 
اولین اردوی شاد و مفرح تابستانی دبستان سرای دانش واخد سعادت آباد