سرای دانش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم قاصدک ، نام پشتیبان: خانم غزاله سلیمانی خوش


با سلام و احترام شرح فعالیت های روز سه شنبه ۹۸/۵/۲۲ را به اطلاع شما والدین گرامی می رسانیم 👩🏼‍💻👩🏼‍💻👩🏼‍💻👩🏼‍💻


🔔ریاضی
دوره مبحث الگوها و حل کتاب تابستان📚صفحه ۲۳ سوالات ۴۱،۴۲،۴۳ و صفحه ۲۵ سوالات ۵۱،۵۲✅


🔔مهارت زندگی
دانش آموزان به تقویت مهارت شنیداری و توجه با استفاده از بازی های مربوط پرداختند✅


گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران
زنگ مهارت زندگی


🔔 زبان
دانش آموزان با استفاده از فلش کارت لغات را آموختند و لغاتی پای تخته نوشته شد و در دفترشان یادداشت کردند.


🔔ورزش
دانش آموزان به فعالیت فوتبال پرداختند⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️


🔴لغات زبان 🔴
Crayon        مداد شمعی
Lunch box             ظرف غذا
Hand                  دست
Water bottle    بطری آب
Girl                 دختر
Rubber        پاک کن
Book        کتاب
Pencil         مداد
Pencil case  جامدادی
Note book     دفترچه یادداشت
Eraser     پاک کن
Pencil box جا مدادی
Pen      خودکار


🔵لغات نوشته شده پای تخته🔵
Big bag-red pen-pink fan-cab-bed-fed-cat-pen-ten-man-men-dig-fig-up-sad-sand-hand-sing-pig✅


🔴🔴🔴🔴🔴🔴
رضایت نامه ای به دانش آموزان داده شد برای اردو هفته بعد استخر  یک شنبه مورخ ۹۸/۵/۲۸ داده شد دانش اموزانی که تمایل دارند در اردو شرکت کنند رضایت نامه توسط والدین امضا شود و روز یک شنبه آورده شود.🔚


گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران
رضایت نامه برای دانش آموزان غایب🔶🔶🔶


🔴تکالیف🔴
 حل سوالات آزمون سوم کتاب تابستان  نگاه به گذشته صفحه ۶۲ تا ۷۰
⚠️سوالات تا روز دوشنبه حل شود در زنگ کار در کلاس چک میشود و رفع اشکال میشود.


❌❌❌❌❌❌دانش اموزانی که غایب یا در آزمون صبحانه شرکت نکردند سوالات را حل کنند و در روز  دوشنبه بیاورند تا در زنگ کار در کلاس رفع اشکال شود .


گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران
آزمون صبحانه🔴🔴🔴🔴🔴🔴


ازتوجه شما والدین گرامی سپاسگزارم🙏🙏🙏🙏🙏🙏