سرای دانش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

کلاس سوم شاپرک ، نام پشتیبان: حانیه کلانتری


با سلام ....اوقات به کام  
امیدوارم روز خوبی را سپری نمایید 🌷🌹


شرح فعالیت های امروز سه شنبه ۵/۲۲ :


🔺️📋آزمون صبحانه
در ابتدای روز آزمون صبحانه برگزار گردید . برگه ها تصحیح گردید تحویل دانش آموزان داده شد .
لطفا پس از ملاحظه و امضا ؛ هفته آینده دانش آموزان به همراه خود داشته باشند .


🔺️فارسی
دبیر محترم به تدریس و مرور علائم نگارشی پرداختند .
کتاب تابستان بخش نگاه به آینده صفحات ۸۱ و ۸۲ در کلاس حل شد .


گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران
🔴نشانه های نگارشی


🔺️ریاضی
کتاب تابستان بخش نگاه به آینده صفحه ۷۲ سوالات ۲۰۲ ، ۲۰۳ ؛ ۲۰۵ و ۲۰۷ در کلاس حل گردید .


🔺️زبان
دانش آموزان به مرور کتاب پرداختند .‌


🔺️کار در کلاس
کتاب تابستان بخش نگاه به گذشته آزمون دوم ؛ درس ریاضی ؛صفحه ۳۷ سوالات ۸۱ -۸۴-۸۵-۸۹-۹۰-۹۱-۹۳ در کلاس حل گردید .
آزمون دوم درس فارسی ؛ صفحه ۴۴ و ۴۵ سوالات ۱۱۱ - ۱۱۲ -۱۱۳-۱۱۴ در کلاس حل شده و سپس تصحیح گردید ‌.

روال برگزاری کلاس به این صورت بود که دانش آموزان به صورت فردی روی سوالات تمرکز نموده ؛ حل کرده ؛ سپس از دانش آموزان خواسته میشد پای تخته رفته سوالات را حل کنند .
(مدیریت کلاس و حل مسائل با استفاده از خود دانش آموزان )


🔺️هنر
فرم مسابقه نقاشی در اختیار دانش آموزان عزیز قرار داده شد .
نقاشی ها تحویل دبیر محترم ؛ سرکار خانم ناصری داده شد .


گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران
🔴فعالیت دانش آموزان زنگ هنر 

کتاب تابستان بخش نگاه به گذشته :
صفحه ۴۵ و ۴۶
سوالات ۱۱۵ تا ۱۲۰ نیز به عنوان تکلیف در منزل حل شود .