سرای دانش

هنر و تاثیر آن بر یادگیری

متوسطه دوره اول سرای دانش واحد سعادت آباد

انجام فعالیت های هنری ، از نظر روانی باعث ایجاد احساسی پاک و آرام در ذهن شما می شود . در واقع ایجاد فضای هنری ، راهی برای انحراف افکار معمول روزمره است .
جالب است بدانید هرفرد عادی روزانه دارای حدوداً ۶۰,۰۰۰ نوع فکر است. ۹۵ % از این افکار در پایان روز تمام می شود و مختص همان روز است !

زمانیکه شما به طور کامل خود را در یک فعالیت هنری غوطه ور کنید به مرزی از تمرکز یا به اصطلاح به « منطقه شخصیتی » ورود پیدا خواهید کرد، که این حالت متفکرانه میتواند شما را به طور موقت از نگرانی های روزمره جدا کند.

نام پشتیبان: مجتبی عبدالملکی

هنر و تاثیر آن بر یادگیری