سرای دانش

شرح فعالیت های سه شنبه 22 مرداد در پایه سوم

شرح فعالیت های امروز سه شنبه 22 مرداد ماه دانش آموزان در پایه سوم دبستان پرسش

شرح فعالیت های امروز سه شنبه 22 مرداد ماه دانش آموزان در پایه سوم

 

آزمون صبحانه راس ساعت 8 برگزار شد. دانش آموزان با شوق و علاقه به سوالات آزمون پاسخ دادند.

زنگ اول هنروخلاقیت: دانش آموزان تصویر واقعی از لاک پشت را ترسیم کردند.

زنگ دوم ریاضی: تمرین های کتاب تابستان را انجام دادیم و هریک از دانش آموزان تک تک سوالات را باکمک معلم خود سوالات را حل کردند.

زنگ سوم فارسی : با مطالعه ی خلاصه درس دانش آموزان با یک داستان ایرانی آشناشدند و همچنین کتاب کار تابستان انجام شد.

زنگ چهارم زبان

زنگ پنجم کاردرکلاس: تمرینات علوم از کتاب تابستان حل شد.

دبير : خانم فاطمه ثاراللهی

پشتيبان : خانم زهرا قندهاری

شرح فعالیت های سه شنبه 22 مرداد در پایه سوم

شرح فعالیت های سه شنبه 22 مرداد در پایه سوم