سرای دانش

شرح فعالیت های ۲۲ مرداد در پایه پنجم

شرح فعالیت های امروز ۲۲ مرداد ماه دختران گلم در مقطع پنجم دبستان پرسش

شرح فعالیت های امروز ۲۲ مرداد ماه دختران گلم در مقطع پنجم دبستان پرسش

ساعت ۸ تا ۸:۱۵ آزمون صبحانه

 زنگ اول فارسی :

دبیر ابتدا به دانش اموزان کاربرگ داد تاحل کنند سپس کاربرگ جلسه قبل را رفع اشکال کرد وکتاب سال قبل را تا آخرشعرهمای رحمت را دوره کرد .

 زنگ دوم ورزش :

دانش آموزان پنجه و ساعد در والیبال را تمرین کردند و برای کسب مهارت بیشتر با دبیر تمرین کردند

زنگ سوم ریاضی :

دبیر مبحث جمع و تفریق اعداد مخلوط را آموزش داد و دانش اموزان پای تخته تمرین حل کردند .

زنگ چهارم هنر وخلاقیت :

دانش آموزان به تکمیل پروژه قبلی خود که رنگ آمیزی روی بوم پرداختند .

پشتیبان : خانم شیوا آقادائی

دبیران: خانم ها باباشاهی ، ریاضی ، رضائی و رفاعی

شرح فعالیت های ۲۲ مرداد در پایه پنجم

شرح فعالیت های ۲۲ مرداد در پایه پنجم
 
شرح فعالیت های ۲۲ مرداد در پایه پنجم
 
شرح فعالیت های ۲۲ مرداد در پایه پنجم