سرای دانش

شرح فعالیت های ۲۲ مرداد پایه چهارم

شرح فعالیت های امروز  ۲۲ مرداد ماه دختران گلم در پایه چهارم دبستان پرسش

 شرح فعالیت های امروز  ۲۲ مرداد ماه دختران گلم در پایه چهارم دبستان پرسش

ساعت ۸ تا ۸:۱۵ آزمون صبحانه  

زنگ اول ریاضی :

دبیر مبحث تساوی کسرها را به دانش آموزان آموزش داد و دانش آموزان پای تخته نمونه سوال حل کردند

 زنگ دوم فارسی :

دبیر ابتدا به دانش آموزان کاربرگ داد تا آنهارا حل کنند.سپس کاربرگ جلسه قبل را رفع اشکال کردوتاصفحه۵۸ کتاب فارسی سال قبل را دوره کرد.

زنگ سوم هنر وخلاقیت :

 دانش آموزان به تکمیل پروژه قبلی خود که رنگ آمیزی روی بوم بود پرداختند .

 زنگ چهارم ورزش :

دانش آموزان فورهند و بک هند در تنیس را تمرین کردند و سپس دانش آموزان تمرینات دونفره روی میز را جهت تسلط در بازی انجام دادند .

پشتیبان : خانم شیوا آقادائی

دبیران: خانم ها باباشاهی ، ریاضی ، رضائی و رفاعی

شرح فعالیت های ۲۲ مرداد مقطع چهارم

شرح فعالیت های ۲۲ مرداد مقطع چهارم
 
شرح فعالیت های ۲۲ مرداد مقطع چهارم
 
شرح فعالیت های ۲۲ مرداد مقطع چهارم