سرای دانش

ز نیرو بود مرد را راستی ز سستی کژی اید و کاستی

زنگ ورزش (متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد سعادت آباد)

همواره در مدارس سرای دانش توجه به ابعاد مختلف زندگی در کنار درس مورد توجه بوده است، که از این بین می‌توان به رباتیک، زبان، ازمایشگاه، مسابقات دروس مدرسه ای و برون مدرسه و ... اشاره کرد. در راستای رشد و ارتقای ویژگی‌های ذاتی، فردی، مهارتی و اجتماعی میتوان به ورزش و اختصاص یک زنگ به آن در مدرسه اشاره کرد. افزایش نشاط، تقویت روحیه جنگ طلبی، کم نشدن تلاش بعد از پیروزی، کم نشدن انگیزه پس از شکست، رشد و اعتلای کار تیمی و ... را میتوان از مزایای آن نام برد.

نام پشتیبان: سید امیر حسینی

زنیرو بود مرد را راستی       زستی کژی اید و کاستی
زنیرو بود مرد را راستی       زستی کژی اید و کاستی