سرای دانش

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران

پایه دوم الوند ، نام پشتیبان: خانم سارا بابائی فلاح


با سلام خدمت اولیای گرامی. فعالیت‌های امروز۲۲ مرداد به شرح زیر می‌باشد👇🏻


🔔 فارسی، زنگ اول
ابتدا نحوه پرسشی کردن جملات خبری با دانش‌آموزان کار شد سپس، ،واژه‌سازی و جمله سازی مرور گشته و تمرینات صفحه ۹۰ کتاب تابستان حل شد .

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران
🔔 کار در کلاس، زنگ دوم
ابتدا بچه‌ها گروه‌بندی شده و به صورت مشارکتی تمرینات درس علوم از کتاب تابستان در صفحه ۳۴ را حل کردیم.

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران
🔔 ریاضی، زنگ سوم
ابتدا ساعت‌خوانی مرور گشت و سپس مبحث تقریب اعداد با تمثیل اعداد پدر(بزرگتر) و مادر(کوچکتر) به بچه‌ها توضیح داده شد و تمرین صفحه ۶۶ کتاب تابستان حل شد.

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران
🔔 هنر، زنگ چهارم
خانم ناصری از دانش‌آموزان خواستند در مورد موضوعی که به آن علاقه‌مند هستند نقاشی کشیده و احساس خود را نشان دهند.


🔔 زبان، زنگ پنجم
❗️اولیا گرامی به دلیل تفکیک شدن دانش‌آموزان بر مبنای سطح زبان‌آموزی در ماه‌های آتی کانال‌های برای هر سطح تشکیل شده و گزارشات هر سطح برای اولیا دانش‌آموزان همان سطح قرار خواهد گرفت.

گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران
اولیا گرامی لطفاً یکشنبه آینده پسرها آزمون صبحانه امروز را امضا شده به همراه داشته باشند.
پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزارم🌹


گزارش کلاسی پایه دوم دبستان مرزداران
اولیا گرامی که تمایل دارند فرزندشان در برنامه اردوی روز یکشنبه(استخر) شرکت کنند لطفاً رضایت‌نامه فوق را امضا کرده و تحویل مدرسه دهند.
با سپاس